วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การติดตามโดยใช้เครื่องจีพีเอส เป็นอุปกรณ์ค้นหา ตอนที่ 3

งานควรจะเสร็จสั้นวันใดซึ่งก็ควรต้องเผื่อเวลาไว้ตรวจทานความเรียบ- ร้อยอีกครั้งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ไม่ใชให้เสร็จงานเอาวันสุดท้าย ของสัปดาห์ตามที่กำหนดไว้ การวางแผนระยะสั้น ช่วยทำให้คุณ สามารถจัดการสิงต่างๆ ได้อย่างกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น ติดตามตัวไร้สาย  ซึ่งเป็นวิธีที่ ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้คุณเกิดความเครียดได้ แต่ถ้าคุณมัวแต่นั่งวางแผน ว่าใน เดือนนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้าง และแต่ละอย่างนั้นจะเริ่มต้น จากไหน จะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง การวาดโครงการมากเกินไป การวางจังหวะชีวิตให้ละเอียดทุกขั้นตอนมากเกินไป ก็เป็นเรื่องที่เสีย เวลาและมีผลทำให้คุณเครียดได้ เพราะมิได้ลงมือกระทำเพื่อให้รู้ผล เลยสักทีว่าจะดืมากหรือน้อยเพียงใด  อย่าคาดหวังในตัวเองมากจนเกินไป ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็น ซึ่งกดตันตัวคุณเอง และรบกวนจิตใจของคุณอfjตลอดเวลาเลยทีเดียว เราได้เคยคุยกันแล้วในข้อต้นๆ ว่า คนเราควรมีความหวัง มี ความฝัน เพื่อที่จะได้กระตุ้นประกายของชีวิตให้สกโชน และมีกำลังวังชา มีพลังกระตือรือร้นเสมอ ที่จะดำเนินชีวิตให้ได้ดีที่สุด แต่การที่จะคาด หวังในตัวเองมากจนเกินไปนั้นกลับจะเป็นเสมือนภัยมีดอันแสนอันตราย ที่จะคุกคามและกดด้นคุณ จนกลายเป็นระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้น ยก ตัวอย่างเช่น คุณเป็นคนที่ขยัน มุ่งมั่น อดทน และมีศักยภาพในการ ทำงานสูงแต่หากในครั้งหนึ่งคุณได้รับมอบหมายงานให้ทำอย่างมากมายหลายชิ้น ซึ่งเป็นชิ้นที่สำคัญๆ ทั้งสิน นอกจากเรื่องงานแล้ว  เครื่องติดตามรถยนต์ คุณยังจะต้องเตรียมตัวสอบ คุณยังจะต้องท่องหนังสืออย่างหนัก ใน ขณะเดียวกันทางบ้านคุณก็ยังจะมีหน้าที่อีก 2-3 อย่างที่ต้องรับผิด ชอบและได้รับมอบหมายมาจากผู้ใหญ่ในบ้านแล้วด้วย นตัวต้านทานในสถานการณ์เช่นนี้คุณจะต้องไม่คิดว่าตัวเองจะต้องทำได้หมดทุกอย่าง ให้เสร็จสินและอย่างสมบูรณ์แบบได้ คุณไม่ควรคาดหวังว่าคุณทำได้ ราวกับผู้วิเศษเช่นนั้น เพราะถ้าคุณทำไม่ได้ มันจะกดด้นและสร้าง ความเครียดให้คุณ ขณะเดียวกันทุกสิงทุกอย่างอาจจะล้มเหลวหมด ไม่มีสิงใดดีเลยแม้แต่อย่างเดียวก็ได้หรีออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น คุณไม่ควรจะคาดหวังอย่างสูงกับ


เครื่องติดตาม

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังสัญญาณ ผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

จะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกไป ถ้าคุณปิดบังช่อนเร้นหริอ โกหกไว้ แน่นอนว่าสักวันหนึ่งต้องเกิดปัญหากับคุณแน่ หรือยกตัว อย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณจีบผู้หญิงคนหนึ่งจนสามารถที่จะเริ่ม มีนัดและเริ่มคบหากัน โดยเธอก็มีใจให้คุณด้วย คุณควรจะแสดง ความเป็นตัวจริงของคุณออกไป คุณไม่ควรที่จะปิดบัง ไม่ว่าในเรื่องใด เช่น อาจจะเป็นเรื่องเงิน ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะไม่ดีนัก คุณ ก็ไม่ควรที่จะแสดงว่าคุณเป็นคนรํ่ารวยเงินทอง หรือถ้าคุณเป็นคนที่ ชอบดื่ม คุณก็ควรที่จะบอกเธอว่าคุณดื่มบ้าง ไม่ใช่ทำเป็นว่าไม่สูบ บุหรี่และไม่ดื่มเหล้า เพื่อที่จะเอาชนะใจเธอ การปิดบังช่อนเร้น หรือ โกหกความเป็นจริงจากตัวตนแท้ๆ ของคุณจะน่าปัญหามาให้ภายหลัง และจะทำให้คุณเกิดภาวะเครียดขึ้นมาได้ จากการปิดบังหรือหลอก ลวงสิงที่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเองดังนั้นควรที่จะกล้าหาญ
กล้าที่จะบอกกับทุกคนในสิงที่เป็นตัวของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องใดๆ ก็ตาม นอกจากปลอบโยนตัวเองแล้ว ถ้าคุณไม่สามารถเข้มแข็งพอที่จะปลอบ ตัวเองได้ ก็ควรจะอยู่กับเพื่อนหรือใครก็ได้ที่มีความเข้มแข็งหรือแข็ง แรงทางใจพอที่จะปลอบโยนคุณ และชี้แนะสิงที่ดีให้คุณได้ หากไม่มี  เครื่องดักฟังระยะไกล ใครคุณควรที่จะบังคับ และนำพาตัวเองออกไปพบโลกใหม่ๆ เปลี่ยนแปลง ตัวเอง ลองพาตัวเองไปพบคนในแวดวงใหม่ๆ เช่น อาจจะไปสมัคร เรียนภาษา เรียนคอมพิวเตอร์ อาจจะไปทำกิจกรรมใดๆ เช่น สมัคร เล่นกีฬาในสโมสรใกล้บ้าน ไปเรียนพิเศษ หรือไปทำงานพิเศษ เพื่อให้ มีสิงอื่นที่มีคุณค่าเข้ามากระตุ้นความรู้สืกของคุณ เมื่อความเปลี่ยน- แปลงทำให้คุณเครียด คุณก็ควรจะขจัดความเครียดด้วยการเปลี่ยน ตัวเอง เปลี่ยนแปลงสิงแวดล้อม เปลี่ยนผมทรงใหม่ หรือเปลี่ยนการ แต่งตัวใหม่ เป็นแบบที่แปลกแตกต่างออกไปจากเดิมบ้าง ออกไป เที่ยวกับเพื่อน ทำอะไรในสิงที่ไม่เคยทำแต่คิดอยากทำคุณจะพบว่ามัน เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่คุณจะได้อะไรกลับมามากทีเดียว และคุณจะ พบว่าคุณไมใช่ผู้ที่สูญเสียจนต้องเคร่งเครียดขนาดนั้น รู้จักควบคุมตัวเอง อย่าหุนหันพลันแล่น อย่าวู่วาม อย่าใจร้อน อย่าทำอะไรโดยขาดสติ ไร้เหตุผล ไร้การยับยั้งชั่งใจสมมติว่าคุณเดรียดมากที่น้องชายของคุณกำลังเกเร ไม่เรียน หนังสือ คบเพื่อนที่มีนิสัยไม่ดี ซึ่งชวนกันไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ ดื่ม เหล้าจนเสืยผู้เสียคนไปแล้ว  เครื่องดักฟังราคา ในกรณีของความเครียดเช่นนี้ คุณจะ ต้องไม่ใช้อารมณ์หุนหันพลันแล่นในการตีน้องชาย ดุด่าน้อชายอย่าง รุนแรง หรือไปอาละวาดที่บ้านเพื่อนคนนั้น ซึ่งการใช้อารมณ์นั้นแม้ ไมใช่ต้วอ ย่างที่ยกมานี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม การใช้อ เรมณ์ เกรี้ยวกราด วู่วาม ใจร้อน ย่อมบังเกิดผลเสียหายมากมายกว่าเดิม หลายเท่าถ้าคุณเครียดเช่นนี้ คุณจะต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ ขจัดความ ดักฟังโทรศัพท์  เครียดด้วยการบอกตัวเองว่า วัยนี้จะต้องเป็นเช่นนี้ และจะต้องมีวิธี หาทางแก!ขได้ นั่นคือการหาเหตุผลให้กับปัญหาก่อน เพื่อที่จะได้ คลี่คลายความเครียดลง และจะได้คิดหาทางแก!ขปัญหาได้ต่อไปความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ก็ตาม เมื่อ เครียดก็ย่อมจะต้องหงุดหงิด กราดเกรี้ยว และใจร้อน อยากจะแสดง โทสะของอารมณ์ออกไปเต็มที่ ด้งนั้นวิธีขจัดความเครียดนี้ จะต้อง ควบคุมอารมณ์!ห้ได้เสียก่อน พยายามหาเหตุผลของสิงที่เกิดขึ้น เพื่อ ควบคุมอารมณ์ และยับยั้งโทสะให้ได้ และค่อยๆ คิด ค่อยๆ ตรองในขั้นตอนต่อไปคุณคงเคยพบอยู่เสมอว่าคนที่เครียดนั้นเวลาระบายอารมณ์ โทสะออกไปแล้ว ลักพักเมื่อเขาควบคุมอารมณ์!ด้ก็จะรู้สืกเสียใจ จน กระทั่งกล่าวคำขอโทษต,อคนที่เขาได้ระบายอารมณ์!ส่ไปแล้วเมื่อครู่นั้น ดังนั้นแทนที่เราจะปลดปล่อยอารมณ์ระเบิดออกไปก่อน แล้วมายซ็อกเก็ตสำหรับ ควบคุมอารมณ์ภายหลัง เราก็ควรเรียนรู้การควบคุมอารมณ์!ว้แต่ ต้น ก่อนที่จะเกิดความเครียดรุนแรงจนต้องระบายโทสะออกไป ปอม จะเป็นสิงที่ดีและไม่สายเกินไป ชึ่งดีกว่าการกล่าวคำขอโทษในภาย หลัง

เครื่องดักฟัง

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การทำธุรกิจการขายเครื่องดักฟังแบบออนไลน์

ในสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีเด็ก มากมายที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะเป็นโรคขาดความรักทั้งที่เด็กๆ เหล่านั้นไต้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี แต่เด็กเหล่านั้นกลับมี ร่างกายอ่อนแอ สุขภาพทรุดโทรม ติดเชื้อไต้ง่าย อารมณ์แปรปรวน ร้องไห้โยเย หงุดหงิดง่าย ร่างกายอ่อนแอ สุดท้ายก็เสีย ชีวิตไปในที่สุด จากการศึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าเด็ก เครื่องดักฟังยี่ห้อไหนดี  ที่เสียชีวิตนั้น เป็นโรคขาดความรักจากแม่ ฟังแล้วเป็นเรื่องที่ลู เหลือเชื่อ แต่ก็เกิดชื้นจริงๆไม่ว่าจะสนใจเรื่องไหนก็ต้องไต้เรียนรู้ และไต้รับคำตอบ เมื่อเกิดปัญหาคาใจ เพื่อที่เด็กนั้นจะไต้มีพัฒนาการสมวัย ทั้ง ทางต้านการเรียนรู้ สังคม อารมณ์จิตใจ จริยธรรม คุณธรรม และ สติปัญญา การทำกิจกรรม การเรียนรู้ต้องควบคู่กันไป เพื่อ พัฒนาการทางร่างกาย และอารมณ์ความรู้สึกที่สมบูรณ์ พร้อม รับทุกปัญหา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในลังคมต่อไป ต้องไม่จำกัดหรือมีข้อห้ามมากมายจนเกินไป อันนั้นกิ ไม่ได้ อันนี้ก็'ไม่เอา ไม่ถือเป็นเรื่องดีเอาเสียเลย เพราะเด็กๆ นั้นอาจสูญเสียความมั่นใจได้ แต่ว่าอะไรที่เป็นอันตราย อะไรที่ ไม่เหมาะสมกิควรห้ามปราม เซ่น การเล่นมีดหรือของมีคม การ ฉีกหนังสือ การเล่นไม้ขีดไฟ การทำลายข้าวของ เป็นด้น แต่ ข้อห้ามต่างๆ ควรมีเหตุผลรองรับ และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ เสมอด้นเสมอปลาย ไม่เอนเอียง หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ควร ใจอ่อน เป็นส่วนกลับขเมื่อพบเจอกับอาการแปลกๆ เวลาถูกชัดใจ เซ่น ร้องไห้ ฟูมฟาย โวยวาย ล้มตัวลงไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้น ต้องหนักแน่น เข้าไว้ เพราะเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการควบคุมอารมณ์ จะ ได้มีภูมิคุ้มกัน สามารถอดทนต่อความผิดหวังต่างๆ ได้ดี ใน อนาคต เวลาที่เด็กทำอะไรไม่ดี ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ พ่อแม่ก็ อาจดึงความสนใจด้วยคำพูดหรือ วิธีการสอนที่อ่อนโยน เพื่อที่ เด็กจะได้เปลี่ยนแปลง หันไปสนใจทำในสิ่งที่ดีกว่าแทน เช่น หาก ว่าเด็กๆ ชอบขีดเขียนผนังบ้านจนเลอะเฑอะ ก็หาสมุดวาด เขียนมาให้ขีดเขียนแทนเด็ก ๆ ควรมีอิสระในการพูดและการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ มีอะไรก็สามารถพูดคุยปรึกษาหารือกับพ่อแม่ไดพูดตรงๆ อธิบายเหตุผลอย่างกระชับและชัดเจนสั้นๆ และได็ใจความ ยิ่งเปีนเด็กเล็ก ๆ ดักฟังในรถยนต์  ยิ่งต้องพูดให้สั้น และกระชับที่สุด เช่น หากว่าเด็กชอบดูดนิ้วหัวแม่มือ ก็อธิบายว่าอาจมีเชื้อโรค หรือวิ่งเล่นชื้นลงบ้นได ก็บอกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะเด็กๆ ส่วนใหญ่นั้น ชอบเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่ การที่พ่อแม่วางตัวดี ทำ แต่สิ่งที่ดีๆ ลูกเห็นย่อมเป็นเรื่องที่ดี ดักฟังขนาดจิ๋ว  ดีกว่าการสอนด้วยคำพูด เพียงอย่างเดียวแน่นอน เมื่อเด็กทำความดี เรื่องดีๆ ควรได้รับคำชื่นชม หรือ อาจมีรางวัลแล้วแต่กรณี การชื่นชมด้วยการแสดงความรัก เช่น การกอดการหอมแก้ม เป็นภาษากายที่ลูอบอุ่น สร้างความ ผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูก ได้อย่างดีทีเดียว

เครื่องดักฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพสูง และการลดต้นทุนการผลิต ตอนที่ 2

ท่านเจ้าคุณพูดแล้วก็เตือนให้ท่านผู้หญิงรีบกลับ และพามาส่ง ถึงนอ่กเขตคฤหาสน์ซึ่งเป็นที่โล่งเตียนเช่นขามา พอกล่าวคำอำลา เสร็จทั้งท่านเจ้าคุณพหลฯ ทั้งคฤหาสน์ก็หายไปท่านผู้หญิงมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อมานอนอยู่บนเตียงที่บ้าน ท่าน เล่าว่าที่ท่านนอนหลับไปแล้ววิญญาณออกจากร่างไปพบท่านเจ้าคุณ พหลฯ นั้น  จะเรียกว่าฝันไปหรีอจะเป็นการตายไปแล้วฟันก็ตามที แต่มีเรื่องที่แปลกอัศจรรย์อยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือ คำบอกเล่าของท่านเจ้าคุณพหลฯ ที่ว่าโรคที่เป็นอยู่นี้ ยังไม่ถึงที,ตายค่อยรักษาจะหายเองดูจะเป็นความจรีงเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีคนเล่าให้ฟังว่า พระพุทธรูปที่ชาว บ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน ที่อยู่อำ๓อบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีความศ'กด1สิทธี้ สามารถรักษาโรคต่างๆ ของผู้ ที่เจ็บป่วยให้หายได้โดยเฉพาะในเทศกาลแสดงปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ยันดาล ให้องค์ท่านนุ่มนิ่มประดุจเนื้อหนังของมนุษย์ ชาวบ้านจึงให้สมญานาม แก่หลวงพ่ออีกชื่อหนึ่งว่า หลวงพ่อเนื้อนิ่ม’ท่านผู้หญิงจึงเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อดังกล่าว และขอ นํ้ามนต์ของท่านมาใช้ทาแผลใต้ลิ้นและบรีเวณลำคอด้านนอก ทั้งจิบ ดื่มไปด้วย ปรากฏว่าแผลที่บวมเป็นก้อนใต้ลิ้นได้แตกทะลักออกมา นอกลำคอ เป็นก้อนแข็งสีเขียวคล้ายหัวผี มีลักษณะเป็นหนองข้น เหนียวเหนอะประดุจกาวฉะนั้น
และหลังจากนั้นไม่กี่วันแผลก็แห้งสนิท ไม่มีรอยแผลเป็นแม้แต่ เครื่องช่วยฟังราคา น้อย ท่านผู้หญิงก็หายวันหายคืนจากนั้นเป็นต้นมา และเมื่อล่วงถึงบัดนี้ ท่านผู้หญิงบุญหลง พหลพลพยุหเสนา คงไปอยู่กับท่านเจ้าคุณพหลพลพยุหเสนาผู้เป็นสามี เครื่องขยายเสียงคล้องหู  ตามทีท่าน ปรารถนามาช้านานแล้วขอเดชะกุศลผลบุญที่ท่านได้บำเพ็ญมา จงส่งผลให้ท่าน ที่งสองเปียมแต่ความสุขยั๋งยึนยาวนานชั่วกาลนานเทอญ.สิมผัสต่างภพเรื่องของความลี้สับทื่พิสูจน์ไม่ได้ เมื่อเกิดกับใครผู้นั้นย่อม มีความรู!กว่าสิงนั้นคือเรื่องพิเศษในรีเวิตคุณ ป.ปานฟ้า เป็นผู้หนึ่งที่มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นกับท่านบ่อย และต่อไปนี้คือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านได้บันทึกไว้เกี่ยวกับความ สัมพันธ์ต่างภพซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนท่านยังเด็ก และเป็นเหตุการณ์ ที่ทำให้ท่านหายโรคภัยไซ้เจ็บได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยไม่ได้รับการ รักษาทางการแพทย์เลย

เครื่องช่วยฟัง

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แนวโน้มการตลาดอุปกรณ์นักสืบจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้าน ตอนที่ 2

“ด้วยเหตุผลตังกล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้าใคร่ของความเห็นใจจากท่าน ที่อ่าน “ขุนคืก” ตอนจบอันเป็นบทประพันธ์ของข้าพเจ้าเอง เล็งเห็นโน ความจริงข้อหนึ่งคือ เจตนาอันบรึสุทขี้ผุดผ่องของเพลินจิตต์ โนอันที่จะ สนองคุณท่านผู้อ่านตามที่เรียกร้องมาให้ได้รับความเพลิดเพลินจากบท ประพันธ์อันยอดเยี่ยมของ “ไม่ เมืองเดิม” ช่วยฟังบลูธูท  อีกข้อหนึ่งคือขี้หูความจริงใจของ ข้าพเจ้าเอง ชื่งหาได้กระทำไปโดยทระนงใจไม'แต่อย่างไรก็ตาม มันเป็น ความจริงที่หนืไม่พ้นที่ขุนคืกตอนจบนี้ย่อมจะมีข้อบกพร่องและหย่อนโนรสชาติ ไม่เท่าเทียมกับต้นฉบับเดิมได้ ความไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้า ขอรับผิด โดยขื่นตา และหวังโนความเมตตาจากท่านผู้อ่านไต้โห้อภัยด้วยมีล่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอรับรองด้วยความสัตย์จริงว่า เด้าโครงเรื่อง ส่วนโหญ่ของขุนดีกตอนจบนี้เป็นเค้าโครงที่พี่ขายของข้าพเจ้าได้วางแนวไว้ แต่ครั้งเขายังมีชีวิตอยู่ ฉะนั้นจึงเป็นอันหวังได้ว่า ถึงแม้ขุนดีกโน บั้นปลายจะจบลงด้วยมีอผู้อื่นผิดจาก “ไม้ เมืองเดิม” แต่โครงเรื่องส่วน ใหญ่นั้นเป็นของ ไม้ เมืองเติม” โดยแท้จริงข้าพเจ้ามีส่วนเพียงเป็นผู้ บรรยายเรื่องราวโดยละเอียดสู่ท่านผู้อ่านอีกทอดหนึ่งเท่านั้นที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครั้งหนึ่งว่า ทั้งเจตนารมย์ของเพล่นจิตต์ และข้าพเจ้าโนการสาน ขุนดิก  เครื่องช่วยฟังภาษาอังกฤษ โห้จบบริบูรณ์ก็เพื่อสนองการเรียกร้อง ของท่านผู้อ่านโห้สมเจตนารมย์เท่านั้น หามีมุ่งหวังล่งอื่นไม่ แต่ส่าหรับ ข้าพเจ้าเมื่อความไม่ดีทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นแก่ “ขุนดิก” ตอนจบนั้น ข้าพเจ้าขอน้อมรับการตำหนิติเตียนด้วยโจคารวะ หาก “ขุนดิก" ตอนจบ มีความดีแม้ไม่มากเพียงส่วนน้อย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนดีนี้ให้แก่วิญญาณ ของก้าน พื่งบุญ ณ อยุธยา เจ้าของนามปากกา “ไม้ เมืองเติม” พี่ชาย อันเป็นที่รักเคารพของข้าพเจ้าด้วยตุนทุน "นานทส่า นีนาตน ท.ต. ๒๔๙๔"ตารตุะตตตัาตัตนรไนัตานปินันที่ตีทินทิไน นุนทีต"นุนตีต" ปินันหินหิตรั้นที่ ต่อมาร?านักพิมพ์เพลินจิตต์ (ในนามบริษัท ดีริอักษร จำกัด จึงได้ นำมาจัดพิมพ์เป็นปกอ่อนขนาด ๖ หน้ายก ซี่ง'ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ภาพ หน้าปกจะเป็นรูปก่ายจากละครขุนดีก ในการแสดงครั้งแรกทางสถานี  ช่วยฟังคล้องหู โทรทัศน้ซ่อง ๔ บางขุนพรหม) ยุคที่กำธร สุวรรณปียะดีริ เป็นเสมาและอารี นักดนตรี เป็นแม่หญิงเรไรซี่งในขณะที่กำลังพิมพ์เป็นเล่มย่อยออกมาจำหน่ายนั้นได้ประกาศ เอาไว้ท้ายเล่มที่ออกมาก่อนแล้วว่าจะจบในเล่มที่ แต่พอเอาเข้าจริงยุ ก็ปรากฏว่า กว่าจะจบได้ก็ตกเข้าไปทั้งหมด  เล่ม และในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการนำขุนดีกรุ่นนี้มารวมเล่มเป็นปกแข็งขุดละ เล่มตาม ออกมาด้วย โดยเล่ม ราคาเล่มละ บาท นอกนั้นราคา  บาทเท่า กันทุกเล่ม

เครื่องช่วยฟัง