วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลิตวงจรสื่อสารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ตัวนี้ก็ยังงงในบทบาทพอสมควร ในการทำตัวเป็นเลขาฯ บริหาร หรือเป็น ผู้จัดการ มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเหมือนอำนาจมี แต่ไม การปล่อยให้มีอิสระในการตัดสินใจ แต่วางเงยนเขไว้ว่าจ้องเป็น ทีมนั้นมันเล่นยากมาก หากผู้ที่อยู่ในทีมไม่รู้จักควบคุมตัวเอง ทำใจยอม รับเหตุผลคนอื่น แยกเหตุแยกผลออกจากความรู้สึกส่วนตัวได้ นี่คือจังหวะสำคัญ ที่ต้องผลักเธอเข้าส่สถานการณ์ มื่อผลักไสไล่ส่งเข้าส่ปัญหา วงจรติดตาม  ก็ถอยออกมาดูอยู่วง นอก ว่าเธอจะทำยังไงตรงนี้แหละที่อยากเห็น จะดูชิว่าแก้สถานการณ์ยังไง ใช้วิธีไหนจะกระเด็นกระดอนออกมาจากปัญหา แบบ ฝ่นตลบเลือดโซก หรือว่าเดินออกมาอย่างสง่างาม พร้อมกับการสยบปัญหาลงราบคาบแม้จะไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใด ก็นับว่าเป็นที่ น่าพอใจของคนที่ยืนดูคือปัญหาไม่หมดซะทีเดียว เดินออกมาก็มีเลือดติดมาบ้างซิบ ๆ เรียกว่าสามารถควบคุมสถานการณ!ด้ระดับหนึ่ง เครื่องติดตามออนไลน์ เฝืาดูต่อไปในการวางตัว จะมีแววเป็นมวยสักแค่ไหน แบบไม่ให้รู้ และไม่มีการสอนสั่ง ปล่อยให้เธอกำกับตัวเองแววของผู้นำจะมีหรือไม่ ติดตามมือถือ ดูได้จากสถานการณ์ขัดแย้ง การทำงานเป็นทีมนั้น หากยังทำไม่ได้ ทำไม่เป็น รูปการณ์มันจะออก มาแบบว่า มีการจับขั้วจับข้างเพื่อหาพวกเอาไว้ช่วยเหลือสนับสนุน เวลาต้องแสดงความคิดเห็น เสียงจะได้ ดูหนักแน่น ยังไง ๆ พวกกันก็ต้องเห็นด้วยถ้าห่วยที่สุดก็คือ ไม่มีใครข้างใคร สนับสนุนใคร ความคิดความ เห็น พร้อมที่จะคัดค้านขัดแย้งกันตลอสถานการณ์ตรงนี้ จะมองได้เห็นขัดเวลาประชุม คนที่มีแววนั้น มักจะเป็นคนที่สามารถเข้าได้กับทุกฝ่าย และจะมี วิธีการคอมโพรไมส์ที่ดีสามารถที่จะโน้มน้าว และทำให้คนอื่นเอนเอียงไปในทิศทางเดียวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่กันได้อย่างนิ่มนวลและง่ายดายเป็นความชาญฉลาดและสามารถในระดับที่เหนือกว่า มองด้วยความพอใจ ที่เห็นเธอสามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหาได้ เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ต้องพึ่งพานายสักพักใหญ่หลายเดือน อาการผิดสำแดง'ของคีย์ที่'ไม่สามารถปรับ ตัวได้ก็เริ่มออกฤทธิ้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ถูกขอร้องจากผู้ใหญ่ให้โอนย้ายมาที่บริษัทนี้ เกิดอาการหลุด ไปทะเลาะเบาะแว้งกับเด็กระดับพนักงาน โมโหหนักถึง ขนาดเฃวี้ยงชามใส่ข้างฝา มาบ้างไม่มาบ้าง โดยอ้างว่าไปแก้ปัญหาฝ่ายปฏิ- บัติงานที่อยู่นอกสถานที่ ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ หรือแม้แต่ถูกร้องขอ จำใจต้องอำลาทีมไปด้วยค่าสั่งของนาย

เครื่องติดตาม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถ้ารถยนต์หาย เราควรติดตั้งเครื่องติดตามไว้ในรถเพื่อป้องกัน

คุณสุจินต์มีลักษณะของนักบริหารแบบสร้างคนไม่ใช่กดฃี่ครอบ งาด้วยวิธีเผด็จการแบบนักบริหารจำนวนหนึ่งในสังคมนิยมใช้กันใครที่ได้เป็นลูกน้องของคุณสุจินต์จึงน่าจะ ถือเป็นผู้โชคดี ที่มี-นาย คอยให้โอกาสแสดงความสามารถและสนับสนุน คอยเป็นกำลังใจตลอด ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่อยู่ห่างไกลปลายแถว เครื่องติดตามขนาดเล็ก  หรือที่ใกล้ชิดอย่าง เลขาฯ หน้าห้องมีเลขาฯ ของคุณสุจินต์หลายคนเติบใหญ่ในหน้าที่การงาน จนกระทั่งกลายเป็นกรรมการผู้'จัดการบริหารธุรกิจระดัพเลายสิบท้านความสามารถส่วนตัว'ของเขาอาจเป็นปัจจัยหลักทำให้เติบ,ใหฌ่ใน เพพีแนช่นนัน แต่'ทีไม่อาจมอง'ข้ามคือการให้ใ!อกาส ให้กำลังใจ ของนายผู้ฟ้าสนับสนุน ส่งเสริมเพราะถ้าขาดเสียซึ่งสิ่งนี้แล้ว ความสามารถที่มีอยู่ก็จะถูกกดเก็บ ไม่อาจเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่ผมชักชวนคุณสุจินต๎ให้เขียนเล่าเรื่องวิธีการใช้เลขาฯ ให้ทำงาน การ สนับสนุน เปิดโอกาสให้เลขาฯ ของตนเองได้แสดงความสามารถ จนกระ- ทั่งประสบความสำเร็จในอาชีพ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันคืออีกแนวหนึ่งของวิธีการบริหารลูกน้อง ซึ่งควรได้รับการล่ง เสริม เผยแพร่ ให้รับรู้กันอย่างกว้างขวางหนังสือเล่มนี้ของคุณสุจินต์จะประสบความสำเร็จถึงขนาดพิมพ์ ซํ้าสิบกว่าครั้งเหมือน เขาร่าผมคือมืออาชีพ หรือไม่ เป็นเรื่องที่ไม่สา- มารถคาดเดาได้ที่ผมรู้มืเพียง มันเป็นหนังสือบอกเล่าการบริหารลูกน้องที่เรียกว่า ติดตามตัวบุคคล  เลขาฯ ซึ่งอุดมด้วยคุณค่าควรแก่การต้องอ่านยิ่งไม่ว่าจะสำหรับผู้มืตำแหน่งเป็นนายหรือลูกน้องก็ตามที เพราะเป็นเรื่องของการให้เกียรติคน ให้โอกาสคนได้เปล่งประกาย ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่การบริหารงานเลขาฯ ในลักษณะนี้ เครื่องติดตามสำเร็จรูป  อาจจะมืนักบริหารจำนวนไม่ น้อยทำกันอยู่แล้วแต่คุณสุจินต์น่าจะเป็นคนแรกที่น่ามาเขียนบอกเล่าด้วยเรื่องจริประสบการณ์จริงอย่างน่าอ่านความสำเร็จของคุณสุจินต์จากงานที่รับผิดชอบอยู่ รวมถึงผลงาน การเขียนช่วงที่ผ่าน น่าจะประกันคุณภาพของหนังสือเล่มนี้ได้ดีว่าเป็นก็ตอบแบบจริง ๆ ไม่กวนสักนิดว่าเขียนเพื่อระบายความเครียด เพราะหาทางออกทางอื่นเพื่อระบาย ความเครียดไม่เจอทั้งทฤษฎีและตำราของจิตแพทย์สั่งสอนกันไว้ว่า วิธีคลายเครียดนั้น ให้ทำอะไรบ้าง ว่ากันเลยหนึ่ง สอง สาม ให้ทำหยั่งงั้น ให้ทำหยั่งงี้ซึ่งสรุปแล้ว คือหันเหตัวเองออกจากสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่ ซึ่งไอ้มันตัวนี้แหละที่ทำให้เครียดปัญหาหน้าที่การงาน การต่อสู้ การเอาชนะ แพไม่ได้ การรักษาธุรกิจให้อยู่รอด ในภาวะที่ต่างชาติมาบอกว่า ไอ แอม ยัวร์ ฟาเทอร์ และตัวเราเองบอกว่ปัญหาที่คิดเผื่อไว้ในอนาคต ของตัวเอง ของคนที่ต้องรับผิดชอบเวลาที่คิดไม่ออก บอกไม่ถูก แก้ปัญหาไม่ได้ถามว่ามันเครียดมั้ยล่ะ แล้วจะหาทางออกยังไงเพื่อไม่ให้สติแตกคนอื่นเขาก็มีวิธี ตามแต่เขาจะหาได้ไอ้ส่วนของผม..ไดโอด.ใช้วิธีเขียนว่ะมันสามารถฆ่าเวลาที่ว้ารุ่นมันสามารถหันเหอารมณ์กดดันออกจากตัวเองได้เพราะเมื่อคนเราต้องเขียนอะไรก็ตาม สมาธิมันต้องอยู่ตรงนั้นเมื่อมีสมาธิ ก็แปลว่าเพ่งอยู่จุดจุดเดียวก็นี่'ไงเล่า ผลพวงมาจากการหนีความเครียด หันมาตั้งสมาธิให้อยู่ กับเรื่องเดียว แล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจมันชื่นบานด้วยพอดีเจ้าเก่า ก็คนที่ทำให้ผมต้องเขียนหนังสือนี่แหละ จุดประกาย ขึ้นมา ว่าเราน่าจะเขียนเรื่อง “เลขาฯ'’ นะเขาว่าเป็นอะไรที่ แถมยังมีสาระอีกด้วยคงจะสงสารเรา ที่ดูโทรมและน่าเป็นห่วงเอามาก ๆ ที่ระยะหลัง


                                
เครื่องติดตาม