วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เครื่องดักฟัง อุปกรณ์นักสืบที่มีราคาถูก ตอนที่ 1

หัวใจเริ่มมีรายรับเป็นเมตตา เมตตาก็เป็นรายจ่ายของหัวใจคุณูปการของการศึกษามีถึงปานฉะนี้ก็ถ้าลองบ้าภาคบังคับกันแต่ต้นแล้วนักเรียนจะเหมือนนักโทษโดยปริยายอิสรเสรีในทางความคิดที่ดีจะมีมาแต่ไหนเรียน เล่น ทำงาน ด้วยรักและศรัทธาเถิด ประโยชน์ก็เกิดแก่ภพนี้ ภพหน้ามาหอมเรียนรู้เพื่อให้ใจเต็มด้วยแล้ว ใจที่ไม,พร่องนั้นเองก็จะเอ็นดูนักการคิกษาสูตรสำเร็จทั้งโลกว่า แต่ก่อนคนเรายังโง่ เดี๋ยวนี้คนเราก็ยังง่าวและเรี่ยนกวีนิพนธ์ข้างถนนคำเดียวนี้แหละ นักเรียนทุนรัฐบาลประเภทเรียนเด่นเล่นดีก็ชักเตลิด เครื่องดักฟังออนไลน์  ยิ่งผลการสอบไล่ ๘๐ กว่าเปอร์เซ็นต์มาตลอด เหลือเพียง ๕๘ เปอร์เซ็นต์ ตอนสอบ ม.๕ จะขึ้น ม.๖ นมแตกพานก็พานแตก“พงผลแล้า  ไปเที่ยวบางบัวทองกับพี่ไหม?” พี่ไหวผู้เพื่งได้รับทุนมาเรียนต่อระดับอนุปริญญาที่เพาะช่างแล้วมาอาศัยอยู่ใกล้กันเข้ญชวน“ไปกันเปีนกลุ่มเลย พี่จะไปขอพ่อแม่ให้เอง”“อย่าช้านะพี่”บางขุนเทียน นครปฐม ราชบุรี ซักไม่มือะไรแปลกใหม่บางบัวทอง!เอคลองกรมชลขุด บัะบ้า ได้นั่งเรือเขียว เรือแดงแด่ปากคลองตลาดขึ้นไป  ล่องเจ้าพระยามหานทีขึ้นเหนืออย่างน้อยก็เหนือนนทบุรีรํ่านิราศบางบัวทองเสียเลยดีไหม อะฮ้า นิราศบางบัวทองแสนข้องจิต มิได้คิดเผ่าปองของสงวน ขึ้นอยู่กับใครมาไฝชวน จะประคับประคองนวลให้เนียนมือแต่นิราศโคลงโบราณอย่างนิราศกรุงเก่า ของ หลวงจักรปาณี(ฤกษ์) ตั้ง ๒๔๓ บท และนิราศพะเนิยด พระนิพนธ์ของ สมเด็จกรมพระยาบำราบปรปักษ์ ๙๑ บท เครื่องดักฟังระยะไกล ก็คํ้าคออยู่เพียงแต่ท่านเลยเมืองนนท์ เลยคลองแยกเข้าบางบัวทองไปอยุธยาต่อเท่านั้นไม่เชื่อก็ลองทัศนาสีลาของท่านแต่ก่อนดู โคลงบทที่ ๗ ถึง ๑๑ ของ สมเด็จกรมพระยาบำราบปรปักษ์ขนาดปรปักษ์ยังไม่ถูกบำราบก็ให้รสซาบซึ้งซ่านทรวงแห่งภาษา๏ ครานี้จักจากเจ้า    เจ็บจิต จริงเฮยแม้นมิข้องราชกิจ    ห่อนร้างสุดรักสุดความคิด    จำพราก นาแม่เวรแห่งสองเราสร้าง    ส่งให้ห่างสมร ๆ๏ จงเนาในแห่งห้อง    หับหนสกิตย่อยู่แต่เบื้องบน    แท่นน้องอย่าพ้งเล่ห์.ลมคน    พาลพูดรู้ว่าพาลอย่าพ้อง    ผ่องพ้นภัยตัว ๆ  สั่งพลางกระหวัดเกี้ยว   

เกลียวกลมเชยชื่นรื่นอารมณ์    ยั่วเย้าประทะประทับสม    สังวาสความรักหักความเศร้า    สว่างได้คราเดียว ๆ๏ เสียวสวาทบัวมาศแก้ว    สระสนานคลายกลีบขยับบาน    เบิกสร้อย  อุรุเคนทีผกพะพานลงแหล่งเล่นสระน้อย๏ คงคาฉํ่าชุ่ม$นซึมซาบเอิบอาบดินแมลงภู่พึงเพียรบินอุรุคฤหธพิศแรงกล้า โผเผ่นดิ่งด้นดำดาล ๆไหลรินหย่อมหญ้าเอารส  เครื่องดักฟังระยะไกล ฉมเอยพ่นกลุ้มกลับคืน ๆ  บางขุนเทียนเขตเมืองนนท์ก็มี ใกล้บางขวาง ถัดมาก็ตลาดขวัญเสัอพระวงส์ซั้นสูงระดับด้นกรุงรัตนโกสินทร์ผู้เป็นนักรบและกวีก็ไม่รีรอ จำหลักด้วยลีลาคนรักภาษาว่า๏ บางขุนเทียนถิ่นบ้านเทียนเล่ห์เทียนขาวแสงยามชื่นอยู่เรือนแฝงเทียนพี่จุดเที่ยวค้น๏ บางขวางคิดเคียดแค้นขวางเล่ห์รักแรมนางบางขวางเกิดการขวางการ ฤ กีดขวางหน้า๏ ตลาดขวัญขวัญเนตรน้องยามคํ่าใครจักเตือนขวัญเอยอย่าแชเซึอนขวัญอ่อนพ่งเรียมพร้องรายละเอียดต่างๆ พึงไปหาอ่านกันเอาเอง เหมือนไม้ช่อเดียวที่มืเจ้าของป่าทั้งปา น่าคิดด้วยโยนิโสมนสิการไต้ว่า ด้ลปวิทยา ๑ ใน ๑๘ แขนง ท่านแต่ก่อนยังชาญเชี่ยวถึงเพียงนี้ปีก

๑๗ แขนงสรรพศาสตร์ ไฉนจะยังโลกและส่วนรวมให้อยู่รอดไม่ได้เล่ากระทั่ง ๔๐ ปีที่ผ่านมา เรือเขียว ๒ ชั้นสำหนึ่งก็ออกจากปากคลองตลาดเวลาเที่ยง ไปถึงบางบัวทองตอนเข้าไต้เข้าไฟโพล้เพล้ห้วงแยกจากเจ้าพระยามหานทีเข้าคลอง เรือแล่นน่ารักมากแล่นเบาเงียบ จอดส่งคนสลับฟนปลา เงาแมกไม้ร่มรื่น  เครื่องดักฟังไร้สาย ไม่มีคลื่นของเรือใหญ่ เรือเล็กก็รื่นเริง ต่างเอื้อเหึ้เอเกื้อกูลกันด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแน่นอน ความเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไป ลี่งใหม่ๆ จะต้องมาแต่หัวใจคนเพื่อคนอื่นไม่ควรแปรเปลี่ยนยิ่งเห็นแก่ตัวเท่าใด หายนะก็ลูบไล้เราเท่านั้นพี่ไหว เลี้ยงข้าว เลี้ยงเหล้าทั่งวง จนละอ่อนสืมสืล ๕ แล้วก็พากันไปท่องนางโลมเป็นสะพานไม้เดินผ่าที่ลุ่มนํ้าแฉะเข้าไป ๑ ประตูต่อ ๑๐ บาทกลิ่นเหล้า กลิ่นนั้าเน่า กลิ่นเหม็น อุเหม, แม่เจ้าประคุณเอ๋ยนิราศบางบัวทองที่ยังไม่แม่นสัมผัส บันทึกไว้งูๆ ปลาๆ ว่าเพื่อนบอกว่าข้าใส!ห้ห้าบาทเสือกยากจนจนอนาถตอนฟาดเหล้าไอ้งองูงุบง่านเริ่มพาลเอาใจอยากต่อความเมาเรียกเหล้ารินอวลกลิ่นเหล้ากลิ่นเจ้ากลิ่นเน่าหนักเรอสำลักกระอักอายอ้วกพ่ายกลิ่นพลัดที่นั่งสองตลบลงซบดินยังถวิลบัวทองซ่องนางโลม (ฮา)

เครื่องดักฟังราคา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น