วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เครื่องดักฟัง อุปกรณ์นักสืบที่มีราคาถูก ตอนที่ 1

หัวใจเริ่มมีรายรับเป็นเมตตา เมตตาก็เป็นรายจ่ายของหัวใจคุณูปการของการศึกษามีถึงปานฉะนี้ก็ถ้าลองบ้าภาคบังคับกันแต่ต้นแล้วนักเรียนจะเหมือนนักโทษโดยปริยายอิสรเสรีในทางความคิดที่ดีจะมีมาแต่ไหนเรียน เล่น ทำงาน ด้วยรักและศรัทธาเถิด ประโยชน์ก็เกิดแก่ภพนี้ ภพหน้ามาหอมเรียนรู้เพื่อให้ใจเต็มด้วยแล้ว ใจที่ไม,พร่องนั้นเองก็จะเอ็นดูนักการคิกษาสูตรสำเร็จทั้งโลกว่า แต่ก่อนคนเรายังโง่ เดี๋ยวนี้คนเราก็ยังง่าวและเรี่ยนกวีนิพนธ์ข้างถนนคำเดียวนี้แหละ นักเรียนทุนรัฐบาลประเภทเรียนเด่นเล่นดีก็ชักเตลิด เครื่องดักฟังออนไลน์  ยิ่งผลการสอบไล่ ๘๐ กว่าเปอร์เซ็นต์มาตลอด เหลือเพียง ๕๘ เปอร์เซ็นต์ ตอนสอบ ม.๕ จะขึ้น ม.๖ นมแตกพานก็พานแตก“พงผลแล้า  ไปเที่ยวบางบัวทองกับพี่ไหม?” พี่ไหวผู้เพื่งได้รับทุนมาเรียนต่อระดับอนุปริญญาที่เพาะช่างแล้วมาอาศัยอยู่ใกล้กันเข้ญชวน“ไปกันเปีนกลุ่มเลย พี่จะไปขอพ่อแม่ให้เอง”“อย่าช้านะพี่”บางขุนเทียน นครปฐม ราชบุรี ซักไม่มือะไรแปลกใหม่บางบัวทอง!เอคลองกรมชลขุด บัะบ้า ได้นั่งเรือเขียว เรือแดงแด่ปากคลองตลาดขึ้นไป  ล่องเจ้าพระยามหานทีขึ้นเหนืออย่างน้อยก็เหนือนนทบุรีรํ่านิราศบางบัวทองเสียเลยดีไหม อะฮ้า นิราศบางบัวทองแสนข้องจิต มิได้คิดเผ่าปองของสงวน ขึ้นอยู่กับใครมาไฝชวน จะประคับประคองนวลให้เนียนมือแต่นิราศโคลงโบราณอย่างนิราศกรุงเก่า ของ หลวงจักรปาณี(ฤกษ์) ตั้ง ๒๔๓ บท และนิราศพะเนิยด พระนิพนธ์ของ สมเด็จกรมพระยาบำราบปรปักษ์ ๙๑ บท เครื่องดักฟังระยะไกล ก็คํ้าคออยู่เพียงแต่ท่านเลยเมืองนนท์ เลยคลองแยกเข้าบางบัวทองไปอยุธยาต่อเท่านั้นไม่เชื่อก็ลองทัศนาสีลาของท่านแต่ก่อนดู โคลงบทที่ ๗ ถึง ๑๑ ของ สมเด็จกรมพระยาบำราบปรปักษ์ขนาดปรปักษ์ยังไม่ถูกบำราบก็ให้รสซาบซึ้งซ่านทรวงแห่งภาษา๏ ครานี้จักจากเจ้า    เจ็บจิต จริงเฮยแม้นมิข้องราชกิจ    ห่อนร้างสุดรักสุดความคิด    จำพราก นาแม่เวรแห่งสองเราสร้าง    ส่งให้ห่างสมร ๆ๏ จงเนาในแห่งห้อง    หับหนสกิตย่อยู่แต่เบื้องบน    แท่นน้องอย่าพ้งเล่ห์.ลมคน    พาลพูดรู้ว่าพาลอย่าพ้อง    ผ่องพ้นภัยตัว ๆ  สั่งพลางกระหวัดเกี้ยว   

เกลียวกลมเชยชื่นรื่นอารมณ์    ยั่วเย้าประทะประทับสม    สังวาสความรักหักความเศร้า    สว่างได้คราเดียว ๆ๏ เสียวสวาทบัวมาศแก้ว    สระสนานคลายกลีบขยับบาน    เบิกสร้อย  อุรุเคนทีผกพะพานลงแหล่งเล่นสระน้อย๏ คงคาฉํ่าชุ่ม$นซึมซาบเอิบอาบดินแมลงภู่พึงเพียรบินอุรุคฤหธพิศแรงกล้า โผเผ่นดิ่งด้นดำดาล ๆไหลรินหย่อมหญ้าเอารส  เครื่องดักฟังระยะไกล ฉมเอยพ่นกลุ้มกลับคืน ๆ  บางขุนเทียนเขตเมืองนนท์ก็มี ใกล้บางขวาง ถัดมาก็ตลาดขวัญเสัอพระวงส์ซั้นสูงระดับด้นกรุงรัตนโกสินทร์ผู้เป็นนักรบและกวีก็ไม่รีรอ จำหลักด้วยลีลาคนรักภาษาว่า๏ บางขุนเทียนถิ่นบ้านเทียนเล่ห์เทียนขาวแสงยามชื่นอยู่เรือนแฝงเทียนพี่จุดเที่ยวค้น๏ บางขวางคิดเคียดแค้นขวางเล่ห์รักแรมนางบางขวางเกิดการขวางการ ฤ กีดขวางหน้า๏ ตลาดขวัญขวัญเนตรน้องยามคํ่าใครจักเตือนขวัญเอยอย่าแชเซึอนขวัญอ่อนพ่งเรียมพร้องรายละเอียดต่างๆ พึงไปหาอ่านกันเอาเอง เหมือนไม้ช่อเดียวที่มืเจ้าของป่าทั้งปา น่าคิดด้วยโยนิโสมนสิการไต้ว่า ด้ลปวิทยา ๑ ใน ๑๘ แขนง ท่านแต่ก่อนยังชาญเชี่ยวถึงเพียงนี้ปีก

๑๗ แขนงสรรพศาสตร์ ไฉนจะยังโลกและส่วนรวมให้อยู่รอดไม่ได้เล่ากระทั่ง ๔๐ ปีที่ผ่านมา เรือเขียว ๒ ชั้นสำหนึ่งก็ออกจากปากคลองตลาดเวลาเที่ยง ไปถึงบางบัวทองตอนเข้าไต้เข้าไฟโพล้เพล้ห้วงแยกจากเจ้าพระยามหานทีเข้าคลอง เรือแล่นน่ารักมากแล่นเบาเงียบ จอดส่งคนสลับฟนปลา เงาแมกไม้ร่มรื่น  เครื่องดักฟังไร้สาย ไม่มีคลื่นของเรือใหญ่ เรือเล็กก็รื่นเริง ต่างเอื้อเหึ้เอเกื้อกูลกันด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแน่นอน ความเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นไป ลี่งใหม่ๆ จะต้องมาแต่หัวใจคนเพื่อคนอื่นไม่ควรแปรเปลี่ยนยิ่งเห็นแก่ตัวเท่าใด หายนะก็ลูบไล้เราเท่านั้นพี่ไหว เลี้ยงข้าว เลี้ยงเหล้าทั่งวง จนละอ่อนสืมสืล ๕ แล้วก็พากันไปท่องนางโลมเป็นสะพานไม้เดินผ่าที่ลุ่มนํ้าแฉะเข้าไป ๑ ประตูต่อ ๑๐ บาทกลิ่นเหล้า กลิ่นนั้าเน่า กลิ่นเหม็น อุเหม, แม่เจ้าประคุณเอ๋ยนิราศบางบัวทองที่ยังไม่แม่นสัมผัส บันทึกไว้งูๆ ปลาๆ ว่าเพื่อนบอกว่าข้าใส!ห้ห้าบาทเสือกยากจนจนอนาถตอนฟาดเหล้าไอ้งองูงุบง่านเริ่มพาลเอาใจอยากต่อความเมาเรียกเหล้ารินอวลกลิ่นเหล้ากลิ่นเจ้ากลิ่นเน่าหนักเรอสำลักกระอักอายอ้วกพ่ายกลิ่นพลัดที่นั่งสองตลบลงซบดินยังถวิลบัวทองซ่องนางโลม (ฮา)

เครื่องดักฟังราคา 

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เครื่องดักฟังส่วนบุคคล เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวหรือไม่ หาคำตอบได้

 หลวงพ่อเทียนสอนว่า การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการคักษาคัมภีร์หรือตำรา (การคักษาคัมภีร์พระไตรปิฎกได้รับการส่งเสริมโดยพระนักปฏิรูปอย่างเซ่น พุทธทาสภิกขุ และพระธรรมปิฎก) การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดลมหายใจ การเพ่งรูปนิมิตการภาวนาคำต่าง ๆ ในใจ หรือการพิจารณาตรึกตรองธรรมชาติของสิงต่าง ๆและไม่เน้นเรื่องของคัล การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทีละจังหวะ เช่น การยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรม เพื่อเป็นการปลุกสติหรือ “ธาตุรู้” ในตัวเองให้ตื่นขน สติหรือธาตุรู้จะเข้าไป “ดู” ความคิดซึ่งเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งปวงและตัดกระแสของความคิดนั้นๆหลวงพ่อเทียนและสานุคิษย์ที่สำคัญ เช่น อาจารย์คำเขียน สุวณฺโณและอาจารย์ดา สัมมาคโต เป็นพระภิกษุในฝ่ายมหานิกาย การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนได้รับความสนใจทั้งจากชาวบ้านในชนบทที่ห่างไกล และจากซนชั้นกลางในกรุงเทพฯ เครื่องดักฟังเสียง และหัวเมืองใหญ่ เนื่องจากสำนักกรรมฐานสายนี้วิพากษ์วิจารณ์การตีความคำสอนพุทธศาสนาของชนชั้นปกครองและไสยศาสตร์ของไทย จึงอาจจัดได้ว่าเป็นพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปของชนชั้นกลางในสังคมไทย3. สำนักแห่ง “ปัญญา” พุทธทาสภิกขุ และพระธรรมป็ฏกคำสอนอันเป็นตัวแทนของ “ปัญญา” ในพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของไทยนั้น ที่เด่นและสำคัญได้แก่ คำสอนของพุทธทาสภิกขุ (เงื่อม อินฺทปญโญ)แห่งสวนโมกฃพลาราม อำ๓อไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคำสอนของพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตุโต) แห่งวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึกอำ๓อสามพราน จังหวัดนครปฐมก) พุทธทาสภิกขุกล่าวกันว่า การปฏิรูปคำสอนในพุทธศาสนาด้วยระบบเหตุผลนิยมซงริเริมขนเดยรัชกาลท 4 และเดรับการสานต่อ๒ยพระภิกษุทังฝ่ายธรรมยุติและมหานิกายนั้น มาเสร็จสินสมบูรณ์ในงานของพุทธทาสภิกขุ พุทธทาสภิกขุไม่เพียงแต่วิพากษ์วิจารณ์ไสยศาสตร์ของชนชั้นล่างเท่านั้น แต่ยังได้วิพากษ์วิจารณ์อภิปรัชญาของชนชั้นปกครองอีกด้วย ทำให้ระบบเหตุผลนิยมครบถ้วนสมบูรณ์ในงานของท่าน นอกจากนี้ท่านยังได้เติมเต็มการปฏิรูปคำสอนพุทธศาสนาในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเป็นพลังสร้างสรรค์ของท่านเองโดยแท้ด้วยการติความพุทธศาสนาตรงไปยังสภาวะทางจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติความเรื่องปฏิจจสมุปบาทอันโดดเด่นของท่าน  อุปกรณ์นักสืบราคาถูก ซึ่งท่านเน้นวงจรทั้งฝ่ายเกิดทุกข์และฝ่ายดับทุกข์ว่าเป็นเรื่องสภาวะทางจิตใจ ปฏิจจสมุปบาทสายหนึ่งจึงกินเวลาเพียงชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ท่านยังติความเรื่องนิพพานว่าเป็นสภาพความพ้นทุกข์ทางใจ ซึ่งสามารถถึงได้แม้แต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้พุทธทาสภิกขุได้ริเริ่มการกลับไปใช้ชีวิตของหมู่สงฆ์ตามแบบครั้งพุทธกาลท่านได้จัดตั้ง “สวนโมกฃพลาราม” (สวนแห่งความหลุดพ้น) ขึ้น'ที่ตำบลพุมเรียงในปี พ.ศ. 2475 และต่อมาได้ย้ายมาที่อำ๓อไซยาอันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบันท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ท่านกล่าวอยู่เสมอว่า “พระธรรมก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือพระธรรม” ท่านจึงสอนให้เฝ็าสังเกตความเป็นไปในธรรมชาติ พร้อมกับการปฏิบัติ อานาปานสติ (สติเฝืาดูลมหายใจ) วิธีการปฏิบัติ อานาปานสติ มีปรากฎอยู่ในพระไตรปิฎก ชั้นแรกผู้ปฏิบัติจะเฝ็าดูลมหายใจด้วยวิธีการต่างๆ (สมถะ) ในขั้นต่อมาผู้ปฏิบัติจะใช้สมาธิที่เกิดจากการดูลมหายใจ มาพิจารณาถึงธรรมชาติของสิงทั้งหลายตามที่เป็นจริง(วิปัสสนา) นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติพึงแสวงหา “ปัญญา” ด้วยการคืกษาหาความรู้จากพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และคัมภีร์ต่างๆ นอกเหนือจากการอ่านและพีงพระธรรมคำลังสอนจากท่านผู้รู้ และประพฤติตนอยู่ในคืลธรรมที่ดีพุทธทาสภิกขุได้ทำการเผยแผ่พุทธศาสนาและสร้างสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี สวนโมกฃพลารามได้กลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในศตวรรษที่ 20 งานเผยแผ่พุทธ-ศาสนาในชุด “ธรรมโฆษณ์'’ ของท่านนั้น เป็นผลงานทางความคิดอันยิ่งใหญ่เป็นงานรีเริ่มสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดทางพุทธศาสนา และ  นเทรวิพัเเป็นงานซึ่งเมื่อรวบรวมสำเร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีความยาวยิ่งกว่า “พระไตรปิฎก”ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเสียอีก พุทธทาสภิกขุและสวนโมกฃพลารามเป็นสัญลักษณ์และตัวแทนทาง “ปัญญา” ของพุทธศาสนาฝ่ายปฏิรูปของชนชั้นกลาง กลุ่มที่เป็นนักวิชาการ นักภิกษา และปัญญาชนในสังคมไทยข) พระธรรมปิฎกเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักพุทธศาสนาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแล้วบทบาทและสถานะของพระธรรมปิฎกแตกต่างออกไปค่อนข้างจะเด่นชัด ในขณะที่สำนักดังกล่าวทั้งหมดมีการฝึกอบรมและการปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละสำนักนั้น ดักฟังเสียงคุยโทรศัพท์ พระธรรมปิฎกกลับเป็นนักคิดอิสระที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการเขียนหนังสือ และการบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ เป็นส่วนใหญ่มีได้ตั้งสำนักเพื่อฝึกอบรมหรือแนะนำการปฏิบัติในแนวทางใดแนวทางหนึ่งแก่ผู้คนโดยเฉพาะ ในทรรศนะของท่าน การปฏิบัติธรรมคือการนำข้อธรรมะต่างๆ ที่ได้ภิกษามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อย ดีงามนั่นเองด้วยความแม่นยำในพระคัมภีร์ของท่าน พระธรรมปิฎกเป็นเสมือน“พระไตรปิฎกที่มีชีวิต” คอยทำหน้าที่ตรวจสอบสำนักพุทธศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ว่าคำสอนเหล่านั้นถูกต้องตรงกับที่กล่าวไวในพระไตรปิฎกหรือไม่ถ้าหากเห็นว่าคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับที่บัญญัติไร้ในพระไตรปิฎก เครื่องดักฟังไร้สาย ท่านก็จะท้วงติงอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ดังเช่นที่ท่านท้วงติงสำนักสันติอโศกและวัดพระธรรมกายมาแล้ว ในแง่นี้ท่านเปรียบเสมือนบรรทัดฐานของพุทธ-ศาสนาฝ่ายเถรวาทในยุคปัจจุบัน อาจมีผู้แย้งว่าพระไตรปิฎกอาจมีใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด เพราะในประวัติศาสตร์อันยาวนานของพุทธศาสนานั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าบางส่วนอาจสูญหายไป และบางส่วนอาจมีผู้เพิ่มเติมเข้ามาทีหลังก็เป็นได้ ข้อนี้ท่านให้ความเห็นว่า ธรรมเนียมการจดจำพระไตร-ปิฎกนับแต่ครั้งพุทธกาลเป็นต้นมามีความแม่นยำเป็นอย่างยิ่ง และการบันทึกพระไตรปิฎกก็กระท่าด้วยความระมัดระวัง หากมีข้อท้วงติงหรือการติความที่ผิดพลาดเกิดขึ้น พระเถระในแต่ละรุ่นก็จะช่วยกันออกมาชำระสะสางให้ถูกต้อง

เครื่องดักฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เรียนรู้วิธีใช้เครื่องดักฟัง เพื่อจับผิดพฤติกรรมคนรัก

ผลวัฒนะ และคุณไพโรจน์ที่เคยไปทำข่าวที่ศาลประจวบฯ ด้วยกันก็แวะเวียนมาที่ใต้ถุนกรมประชาสัมพันธ์ด้วยทั้งหมดที่เอ่ยซื่อมานี้จะยึดเอาพี่โชติ มณีน้อย เป็นที่รวมกลุ่มข่าวพี่โชติทำข่าวมานานและเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลาย ไม่เอารัดเอาเปรียบใคร ใครมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาหารือ หรือแม้แต่มีเรื่องผิดพ้องหมองใจก็มาปรับทุกข์กันคนที่เข้ามารวมกลุ่มเป็นคนสุดท้ายน่าจะเป็นคุณนพพร เพราะมาให้เห็นหน้าไม่สมาเสมอ อาศัยที่หน้าตาหล่อเหลาไม่ใช่เล่นประกอบกับพูดน้อยแต่พูดทีไรคนฟังมักจะอมยิ้มเสมอแสดงถึงความเป็นผู้มีอารมณ์ดีผมเก็บรวมกลุ่มคนเหล่านี้มาเพื่อที่จะบอกว่า ต่อมา มีการนัดพบกันทุกวันอาทิตย์ นัดแนะไปบ้านพี่โชติที่อยู่ในชอย...

(ผมจำซื่อซอยไม่ได้และไม่ได้ถามคุณ'เพงษ์ มณีน้อย) ร่วมวงอาหารกลางวันกัน หอบหิ้วอาหารที่ซื้อหาติดมือไปบ้าง ไปมือเปล่าบ้าง เรียกว่าเอาภาระไปให้ “พี่กอบ” ภรรยาของพี,โชติแท้ๆ แต่พี่กอบกลับยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับขับล้พวกเราเป็นอย่างดีช่วงเวลานั้นเพงษ์หรือที่เรามักจะเรียกกันว่า “ยุ้ย” ก็จะกุลีกุจอคอยดูแลบรรดาน้าๆ อาๆ ทั้งหลายตัวเป็นเกลียว ดูเหมือนจะมืน้องชายที่เรียกกันว่า “เด” อีกคน ส่วนน้องสาวซึ่งดูเหมือนจะชื่อ “สุด”  เครื่องติดตามมือถือ เป็นคนเล็กในเวลานั้น ทั้งหมดเหล่านี้จะมาร่วมสนุกและร่วมวงอาหารกันอย่างสนุกผมเป็นขาประจำเช่นเดียวกับสามสุภาพสตรี คือเจ๊นงค์-จุ๋ง และอ้อยนอกจากผมแล้วจะมีไพโรจน์บ้าง นพพรบ้าง หรือแม้แต่ประวิตรก็ยังเคยมาร่วมวงไพพูลย์กันเป็นประจำ เรียกว่าเป็นกลุ่มที่รักใคร่นับถือกันและทำงานกัน ให้ข้อคิดแนะนำกัน  เฉพาะพี่โชตินั้นจะเป็นพี่ใหญ่ของทุกคนก็ว่าได้กว่าจะแยกย้ายอำลาจากกันก็เป็นเวลาไม่ตากว่าสี่หรือห้าโมงเย็นคงลืมไม่ได้ว่าหลังมื้อกลางวันแล้ว ทำอะไรกัน จะมีอะไรมากไปกว่าเล่นไพ่ บางทีก็โปิกเกอร์หรือเผแบบเบาๆ ไม่หนักหนา ได้-เสียกันไม่กี่บาทหรือแม้แต่ไพ,จีนที่เรียกว่า “ซีเซ็ก” บางทีก็ไพ่ผ่องซึ่งพี่กอบมักจะลงมาร่วมวงด้วยเพราะชอบ เล่นไพ่แบบสนุกสนานไม่ได้คิดจรืงจังกับได้หรือเสียถือว่าเป็นความสุขสุดสัปดาห์และความสนิทกันอย่างที่หาไม่ได้อีกแล้ว๒๕๐ ฝ่าทะเลนํ้าหมึกก้าวไปสู่โลกบันเทิงการเข้ามาบริหารงานหนังสือพิมพ์รายวันเต็มตัวของคุณสนิท เอกชัย' ในคราวนัน ทำให้ผมเห็นได้ชัดเจนถึงการทุ่มเททังพลังความคิดและการบุกบั่นอันสำคัญคือการต่อสํกับคู่แข่งชันที่มีความเก่าแก่ทั้งกาลเวลาและบุคคลที่เป็นผู้บริหาร“เดลิเมล์” ในยุคที่คุณสมบุรณ์วิริยศิริ ริอ่านบากบั่นนั้น ค่ายสีลมหรือ

“พิมพ์ไทย” เครื่องดักฟังระยะไกล  มีบุคคลที่เรียกได้ว่าในระดับ “หัวกะทิ” ดูแลและดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังบริษัท ไทยพาณิชยการ จำกัด ยุคนั้นมีนายธนวนต์ จาตุประยูร ผู้เขียนบทความสำคัญนำฉบับใน “สยามสมัย” ในนามปากกา “ธนาลัย”เป็นผู้อำนวยการ มีหลวงบุณยมานพาณิชย์ หรืออีกนัยหนึ่งนามปากกา“แลงทอง” เป็นที่ปรึกษา ผู้เป็นบรรณาธิการคือนายสมัคร ดักฟังเสียง  เสาวรส นักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่า มีนายสมัย เรืองไกร เป็นบรรณาธิการผู้ช่วยคุณสนิทจึงต้องระดมความคิดและปรับแต่งหน้าตาให้ดูแปลกเปลี่ยนไปเท่าที่จะทำได้ อย่างน้อยการเปิด “ศาลาสารพัดนึก” โดย“ทินกร ลดศรี” จนฮือฮาและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาภายในก็เป็นอีกประ- เด็นหนึ่งที่ต้องทำเดลิเมล์มีฉบับพิเศษประจำวันจันทร์ยังคงมีอยู่อย่างเดิม เพียงแต่ปรับหน้าตาภายในด้วยการนำเนื้อหาต่างๆ มาจัดในลักษณะเรื่องราวน่ารู้อย่างโน้นนิดอย่างนี้หน่อยน่ามาซอยเป็นคอลัมน์คอลัมน์ไป

เครื่องดักฟังไร้สาย

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559

เคล็ดลับในการพูดเพื่อโน้มน้าวใจคนฟังที่ได้ผลดี


                                                                 


เคล็ดลับในการพูดเหล่านี้จะช่วยทำให้เราเป็นที่นิยมชมชอบและมีแต่คนอยากจะคุยด้วย แต่หากว่าเป็นไปในทางตรงกันข้าม ก็จะมีแต่คนเดินหนีห่าง แม้จะไม่รู้สีกว่าเราไม่ไดิไม่ดีอะไร แต่เขาก็จะรู้สึกว่าเราเข้าถึงยากนั่นเอง  ความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ รวมไปถึงได้ชักถามในเรื่องที่เราไม่รู้ ตัวอย่างเช่น หากว่าเราไม่สนใจเรื่องฟุตบอล แล้วเขาเล่าให้ฟัง  เราก็อาจจะฟังอย่างสนอกสนใจ พอเขาพูดจบก็อาจจะบอกว่าเราไม่ได้ดูบอลหรอก

แต่มีเพื่อนอีกคนหนึ่งดูก็บอกคล้ายๆ อย่างนี้แล้วตกลงวันนั้นชนะไหม เพียงเท่านี้เขาก็จะรับทราบว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอล แต่เขาก็รับรู้ว่าเราตั้งอกตั้งใจฟังและมีอารมณ์ร่วม เพราะเรามีการชักถามและพูดคุยต่อแต่หากว่าเราไม่ชอบที่จะพูดคุยเรื่องดังกล่าวก็อาจจะ ตั้งใจฟัง   

และเปลี่ยนเรื่องไปอย่างแนบเนียน อย่างเช่นการถามถึงคนรู้จัก อย่างเช่นแป้วไหนเสียแล้วล่ะ เป็นต้นการมีอารมณ์ร่วมกับการสนทนานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะฟังเพียงอย่างเดียวคนอาจจะรู้สึกว่าเราน่าคบ   นักสืบ แต่หากว่ามีอารมณ์ร่วมระหว่างการสนทนาคนจะมองว่าเราคุยสนุก และจะเข้าหาเรามากยิ่งขึ้นไปอีกไม่ทาพู้อื่นแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความอยากที่จะรู้เรื่องของคนอื่นไม1เช่นนั้นหนังสือกอสซิปดาราคงไม่ขายดีเป็นเทนํ้าเทท่าหรอก แต่หากว่าเรากลายเป็นคนขึ้นีนทา อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นไปเสีย เครื่องติดตามสัญญาณ ทุกเรื่องคงจะไม่ดีหรอกคำว่า “นินทา”

ก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับผู้อื่น อาจจะเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเกียรติของผู้อื่น และแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่เจ้าตัวไม่อยากจะให้ใครรู้เห็นมาก และนํ้าดังนั้นเราจึงควรดูว่าจังหวะไหนควรจะพูด จังหวะไหนควรจะฟัง อย่างเซ่นหากว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องที่เราพอมีความรู้ หรือว่าสามารถต่อเรื่องต่อไ!แต้ ก็ควรจะพูดเล่าเรื่องให้เขาฟังเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แต่หากว่าเขายังรู้สึกเมามันในการพูดอยู่ ก็ปล่อยให้เขาพูดไปก่อนแล้วเราค่อยพูดตอนที่เขาพูดจบแล้วก็ไต้คนที่รู้จังหวะ ในการพูดนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีคนนิยม เพราะเขาจะดูเป็นคนที่มีเสน่ห์ และอยู่ตรงกลางระหว่างคนที่เอาแต่พูดกับคนที่เอาแต่ฟัง และคนที่คุยกับเขาก็จะรู้สึกสนุก จีพีเอสบอกนำทาง และไม่เบื่อจนเกินไปมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องที่พูดคุยจริงอยู่ว่าแม้เราจะรับฟังเรื่องของคนอื่น แต่หากว่าเรารับฟังแบบสีหน้าเรียบเฉย ไม่รู้!ม่คิดอะไร ใครล่ะจะอยากคุยกับเรา เพราะเขารู้ดี'ว่า เราไม่ได้สนใจหรือรู้สึกในเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเลยแม้แต่น้อยการมีอารมณ์ร่วมไปกับเรื่องที่กำลังพูดหรือสนทนาก็มีความสำคัญเพราะการที่เราพยักหน้า แสดงความเศร้าสลด หรือว่ายิ้มแบบขำๆ เมื่อตอนที่อีกฝ่ายเล่าเรื่องต่างๆ ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเสน่ห์ที่ทำให้ใครๆ ต่างอยากจะพูดคุยหรือว่าคบหา เพราะรู้สึกว่าเวลาคุยกันแล้วถูกคอถูกใจไปเสึยหมดบางคนอาจจะบอกว่า ก็เราไม1ไต้สนใจเรื่องที่เขาพูดก็เลยไม่รู้ว่าจะมีอารมณ์ร่วมหรือว่าถามอะไร ถ้าคิดอย่างนั้นก็จบเกม ไม่ต้องไปพูดคุยกับใครเขา เพราะเราตั้งกำแพงเอาไว้อย่างนี้แล้ว ทางที่ดีให้เราคิดเสียว่าเป็นการเปิดโลกเรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้เสียใหม่    และไต้รับฟัง  รู้สึกชื่นชมเรา    และยิ่งหากว่าเราเก่งแล้วยังรู้จักถ่อมตัว เครื่องดักฟังจิ๋ว เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรานั้นเป็นคนที่น่าคบหาเป็นยิ่งนัก เพราะไม่ยกตนข่มท่านนั่นเองนี่แหละคืออำนาจและเสน่ห์ของการพูด ที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งเป็นที่รัก หรือว่าเป็นที่ชังไดโดยทันทีที่เอ่ยปากพูดรู้จังเาวะในการพูดคนที่พูดเก่งๆ เขาจะรู้จังหวะในการพูด นั่นก็คือรู้ว่าเวลาไหนควรจะพูด เวลาไหนควรจะฟัง ไม่ใช่เอาแต่พูดหรือว่าเอาแต่ฟังอย่างเดียว เพราะว่าการผูกขาดการพูดคนเดียว คนที่ฟังก็อาจจะเบื่อหน่ายแต่หากว่าเราเอาแต่ฟัง คนที่พูดอาจจะรู้สึกว่าตัวเขาบ้าพูดอยู่คนเดียวนอกจากนี้เขาก็อาจไม่รู้จะหาเรื่องอะไรมาพูดนักหนาด้วย

เครื่องติดตามขนาดเล็ก

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ผลิตวงจรสื่อสารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

ตัวนี้ก็ยังงงในบทบาทพอสมควร ในการทำตัวเป็นเลขาฯ บริหาร หรือเป็น ผู้จัดการ มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเหมือนอำนาจมี แต่ไม การปล่อยให้มีอิสระในการตัดสินใจ แต่วางเงยนเขไว้ว่าจ้องเป็น ทีมนั้นมันเล่นยากมาก หากผู้ที่อยู่ในทีมไม่รู้จักควบคุมตัวเอง ทำใจยอม รับเหตุผลคนอื่น แยกเหตุแยกผลออกจากความรู้สึกส่วนตัวได้ นี่คือจังหวะสำคัญ ที่ต้องผลักเธอเข้าส่สถานการณ์ มื่อผลักไสไล่ส่งเข้าส่ปัญหา วงจรติดตาม  ก็ถอยออกมาดูอยู่วง นอก ว่าเธอจะทำยังไงตรงนี้แหละที่อยากเห็น จะดูชิว่าแก้สถานการณ์ยังไง ใช้วิธีไหนจะกระเด็นกระดอนออกมาจากปัญหา แบบ ฝ่นตลบเลือดโซก หรือว่าเดินออกมาอย่างสง่างาม พร้อมกับการสยบปัญหาลงราบคาบแม้จะไม่ใช่อย่างหนึ่งอย่างใด ก็นับว่าเป็นที่ น่าพอใจของคนที่ยืนดูคือปัญหาไม่หมดซะทีเดียว เดินออกมาก็มีเลือดติดมาบ้างซิบ ๆ เรียกว่าสามารถควบคุมสถานการณ!ด้ระดับหนึ่ง เครื่องติดตามออนไลน์ เฝืาดูต่อไปในการวางตัว จะมีแววเป็นมวยสักแค่ไหน แบบไม่ให้รู้ และไม่มีการสอนสั่ง ปล่อยให้เธอกำกับตัวเองแววของผู้นำจะมีหรือไม่ ติดตามมือถือ ดูได้จากสถานการณ์ขัดแย้ง การทำงานเป็นทีมนั้น หากยังทำไม่ได้ ทำไม่เป็น รูปการณ์มันจะออก มาแบบว่า มีการจับขั้วจับข้างเพื่อหาพวกเอาไว้ช่วยเหลือสนับสนุน เวลาต้องแสดงความคิดเห็น เสียงจะได้ ดูหนักแน่น ยังไง ๆ พวกกันก็ต้องเห็นด้วยถ้าห่วยที่สุดก็คือ ไม่มีใครข้างใคร สนับสนุนใคร ความคิดความ เห็น พร้อมที่จะคัดค้านขัดแย้งกันตลอสถานการณ์ตรงนี้ จะมองได้เห็นขัดเวลาประชุม คนที่มีแววนั้น มักจะเป็นคนที่สามารถเข้าได้กับทุกฝ่าย และจะมี วิธีการคอมโพรไมส์ที่ดีสามารถที่จะโน้มน้าว และทำให้คนอื่นเอนเอียงไปในทิศทางเดียวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่กันได้อย่างนิ่มนวลและง่ายดายเป็นความชาญฉลาดและสามารถในระดับที่เหนือกว่า มองด้วยความพอใจ ที่เห็นเธอสามารถลอยตัวอยู่เหนือปัญหาได้ เป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ต้องพึ่งพานายสักพักใหญ่หลายเดือน อาการผิดสำแดง'ของคีย์ที่'ไม่สามารถปรับ ตัวได้ก็เริ่มออกฤทธิ้ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่ถูกขอร้องจากผู้ใหญ่ให้โอนย้ายมาที่บริษัทนี้ เกิดอาการหลุด ไปทะเลาะเบาะแว้งกับเด็กระดับพนักงาน โมโหหนักถึง ขนาดเฃวี้ยงชามใส่ข้างฝา มาบ้างไม่มาบ้าง โดยอ้างว่าไปแก้ปัญหาฝ่ายปฏิ- บัติงานที่อยู่นอกสถานที่ ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่ หรือแม้แต่ถูกร้องขอ จำใจต้องอำลาทีมไปด้วยค่าสั่งของนาย

เครื่องติดตาม

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ถ้ารถยนต์หาย เราควรติดตั้งเครื่องติดตามไว้ในรถเพื่อป้องกัน

คุณสุจินต์มีลักษณะของนักบริหารแบบสร้างคนไม่ใช่กดฃี่ครอบ งาด้วยวิธีเผด็จการแบบนักบริหารจำนวนหนึ่งในสังคมนิยมใช้กันใครที่ได้เป็นลูกน้องของคุณสุจินต์จึงน่าจะ ถือเป็นผู้โชคดี ที่มี-นาย คอยให้โอกาสแสดงความสามารถและสนับสนุน คอยเป็นกำลังใจตลอด ไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่อยู่ห่างไกลปลายแถว เครื่องติดตามขนาดเล็ก  หรือที่ใกล้ชิดอย่าง เลขาฯ หน้าห้องมีเลขาฯ ของคุณสุจินต์หลายคนเติบใหญ่ในหน้าที่การงาน จนกระทั่งกลายเป็นกรรมการผู้'จัดการบริหารธุรกิจระดัพเลายสิบท้านความสามารถส่วนตัว'ของเขาอาจเป็นปัจจัยหลักทำให้เติบ,ใหฌ่ใน เพพีแนช่นนัน แต่'ทีไม่อาจมอง'ข้ามคือการให้ใ!อกาส ให้กำลังใจ ของนายผู้ฟ้าสนับสนุน ส่งเสริมเพราะถ้าขาดเสียซึ่งสิ่งนี้แล้ว ความสามารถที่มีอยู่ก็จะถูกกดเก็บ ไม่อาจเปล่งประกายได้อย่างเต็มที่ผมชักชวนคุณสุจินต๎ให้เขียนเล่าเรื่องวิธีการใช้เลขาฯ ให้ทำงาน การ สนับสนุน เปิดโอกาสให้เลขาฯ ของตนเองได้แสดงความสามารถ จนกระ- ทั่งประสบความสำเร็จในอาชีพ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมันคืออีกแนวหนึ่งของวิธีการบริหารลูกน้อง ซึ่งควรได้รับการล่ง เสริม เผยแพร่ ให้รับรู้กันอย่างกว้างขวางหนังสือเล่มนี้ของคุณสุจินต์จะประสบความสำเร็จถึงขนาดพิมพ์ ซํ้าสิบกว่าครั้งเหมือน เขาร่าผมคือมืออาชีพ หรือไม่ เป็นเรื่องที่ไม่สา- มารถคาดเดาได้ที่ผมรู้มืเพียง มันเป็นหนังสือบอกเล่าการบริหารลูกน้องที่เรียกว่า ติดตามตัวบุคคล  เลขาฯ ซึ่งอุดมด้วยคุณค่าควรแก่การต้องอ่านยิ่งไม่ว่าจะสำหรับผู้มืตำแหน่งเป็นนายหรือลูกน้องก็ตามที เพราะเป็นเรื่องของการให้เกียรติคน ให้โอกาสคนได้เปล่งประกาย ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่การบริหารงานเลขาฯ ในลักษณะนี้ เครื่องติดตามสำเร็จรูป  อาจจะมืนักบริหารจำนวนไม่ น้อยทำกันอยู่แล้วแต่คุณสุจินต์น่าจะเป็นคนแรกที่น่ามาเขียนบอกเล่าด้วยเรื่องจริประสบการณ์จริงอย่างน่าอ่านความสำเร็จของคุณสุจินต์จากงานที่รับผิดชอบอยู่ รวมถึงผลงาน การเขียนช่วงที่ผ่าน น่าจะประกันคุณภาพของหนังสือเล่มนี้ได้ดีว่าเป็นก็ตอบแบบจริง ๆ ไม่กวนสักนิดว่าเขียนเพื่อระบายความเครียด เพราะหาทางออกทางอื่นเพื่อระบาย ความเครียดไม่เจอทั้งทฤษฎีและตำราของจิตแพทย์สั่งสอนกันไว้ว่า วิธีคลายเครียดนั้น ให้ทำอะไรบ้าง ว่ากันเลยหนึ่ง สอง สาม ให้ทำหยั่งงั้น ให้ทำหยั่งงี้ซึ่งสรุปแล้ว คือหันเหตัวเองออกจากสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญอยู่ ซึ่งไอ้มันตัวนี้แหละที่ทำให้เครียดปัญหาหน้าที่การงาน การต่อสู้ การเอาชนะ แพไม่ได้ การรักษาธุรกิจให้อยู่รอด ในภาวะที่ต่างชาติมาบอกว่า ไอ แอม ยัวร์ ฟาเทอร์ และตัวเราเองบอกว่ปัญหาที่คิดเผื่อไว้ในอนาคต ของตัวเอง ของคนที่ต้องรับผิดชอบเวลาที่คิดไม่ออก บอกไม่ถูก แก้ปัญหาไม่ได้ถามว่ามันเครียดมั้ยล่ะ แล้วจะหาทางออกยังไงเพื่อไม่ให้สติแตกคนอื่นเขาก็มีวิธี ตามแต่เขาจะหาได้ไอ้ส่วนของผม..ไดโอด.ใช้วิธีเขียนว่ะมันสามารถฆ่าเวลาที่ว้ารุ่นมันสามารถหันเหอารมณ์กดดันออกจากตัวเองได้เพราะเมื่อคนเราต้องเขียนอะไรก็ตาม สมาธิมันต้องอยู่ตรงนั้นเมื่อมีสมาธิ ก็แปลว่าเพ่งอยู่จุดจุดเดียวก็นี่'ไงเล่า ผลพวงมาจากการหนีความเครียด หันมาตั้งสมาธิให้อยู่ กับเรื่องเดียว แล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ทำให้จิตใจมันชื่นบานด้วยพอดีเจ้าเก่า ก็คนที่ทำให้ผมต้องเขียนหนังสือนี่แหละ จุดประกาย ขึ้นมา ว่าเราน่าจะเขียนเรื่อง “เลขาฯ'’ นะเขาว่าเป็นอะไรที่ แถมยังมีสาระอีกด้วยคงจะสงสารเรา ที่ดูโทรมและน่าเป็นห่วงเอามาก ๆ ที่ระยะหลัง


                                
เครื่องติดตาม


วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การติดตามโดยใช้เครื่องจีพีเอส เป็นอุปกรณ์ค้นหา ตอนที่ 3

งานควรจะเสร็จสั้นวันใดซึ่งก็ควรต้องเผื่อเวลาไว้ตรวจทานความเรียบ- ร้อยอีกครั้งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ไม่ใชให้เสร็จงานเอาวันสุดท้าย ของสัปดาห์ตามที่กำหนดไว้ การวางแผนระยะสั้น ช่วยทำให้คุณ สามารถจัดการสิงต่างๆ ได้อย่างกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น ติดตามตัวไร้สาย  ซึ่งเป็นวิธีที่ ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้คุณเกิดความเครียดได้ แต่ถ้าคุณมัวแต่นั่งวางแผน ว่าใน เดือนนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้าง และแต่ละอย่างนั้นจะเริ่มต้น จากไหน จะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง การวาดโครงการมากเกินไป การวางจังหวะชีวิตให้ละเอียดทุกขั้นตอนมากเกินไป ก็เป็นเรื่องที่เสีย เวลาและมีผลทำให้คุณเครียดได้ เพราะมิได้ลงมือกระทำเพื่อให้รู้ผล เลยสักทีว่าจะดืมากหรือน้อยเพียงใด  อย่าคาดหวังในตัวเองมากจนเกินไป ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็น ซึ่งกดตันตัวคุณเอง และรบกวนจิตใจของคุณอfjตลอดเวลาเลยทีเดียว เราได้เคยคุยกันแล้วในข้อต้นๆ ว่า คนเราควรมีความหวัง มี ความฝัน เพื่อที่จะได้กระตุ้นประกายของชีวิตให้สกโชน และมีกำลังวังชา มีพลังกระตือรือร้นเสมอ ที่จะดำเนินชีวิตให้ได้ดีที่สุด แต่การที่จะคาด หวังในตัวเองมากจนเกินไปนั้นกลับจะเป็นเสมือนภัยมีดอันแสนอันตราย ที่จะคุกคามและกดด้นคุณ จนกลายเป็นระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้น ยก ตัวอย่างเช่น คุณเป็นคนที่ขยัน มุ่งมั่น อดทน และมีศักยภาพในการ ทำงานสูงแต่หากในครั้งหนึ่งคุณได้รับมอบหมายงานให้ทำอย่างมากมายหลายชิ้น ซึ่งเป็นชิ้นที่สำคัญๆ ทั้งสิน นอกจากเรื่องงานแล้ว  เครื่องติดตามรถยนต์ คุณยังจะต้องเตรียมตัวสอบ คุณยังจะต้องท่องหนังสืออย่างหนัก ใน ขณะเดียวกันทางบ้านคุณก็ยังจะมีหน้าที่อีก 2-3 อย่างที่ต้องรับผิด ชอบและได้รับมอบหมายมาจากผู้ใหญ่ในบ้านแล้วด้วย นตัวต้านทานในสถานการณ์เช่นนี้คุณจะต้องไม่คิดว่าตัวเองจะต้องทำได้หมดทุกอย่าง ให้เสร็จสินและอย่างสมบูรณ์แบบได้ คุณไม่ควรคาดหวังว่าคุณทำได้ ราวกับผู้วิเศษเช่นนั้น เพราะถ้าคุณทำไม่ได้ มันจะกดด้นและสร้าง ความเครียดให้คุณ ขณะเดียวกันทุกสิงทุกอย่างอาจจะล้มเหลวหมด ไม่มีสิงใดดีเลยแม้แต่อย่างเดียวก็ได้หรีออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น คุณไม่ควรจะคาดหวังอย่างสูงกับ


เครื่องติดตาม