วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การติดตามโดยใช้เครื่องจีพีเอส เป็นอุปกรณ์ค้นหา ตอนที่ 3

งานควรจะเสร็จสั้นวันใดซึ่งก็ควรต้องเผื่อเวลาไว้ตรวจทานความเรียบ- ร้อยอีกครั้งในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ไม่ใชให้เสร็จงานเอาวันสุดท้าย ของสัปดาห์ตามที่กำหนดไว้ การวางแผนระยะสั้น ช่วยทำให้คุณ สามารถจัดการสิงต่างๆ ได้อย่างกระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น ติดตามตัวไร้สาย  ซึ่งเป็นวิธีที่ ดีที่สุดที่จะไม่ทำให้คุณเกิดความเครียดได้ แต่ถ้าคุณมัวแต่นั่งวางแผน ว่าใน เดือนนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้าง และแต่ละอย่างนั้นจะเริ่มต้น จากไหน จะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง การวาดโครงการมากเกินไป การวางจังหวะชีวิตให้ละเอียดทุกขั้นตอนมากเกินไป ก็เป็นเรื่องที่เสีย เวลาและมีผลทำให้คุณเครียดได้ เพราะมิได้ลงมือกระทำเพื่อให้รู้ผล เลยสักทีว่าจะดืมากหรือน้อยเพียงใด  อย่าคาดหวังในตัวเองมากจนเกินไป ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็น ซึ่งกดตันตัวคุณเอง และรบกวนจิตใจของคุณอfjตลอดเวลาเลยทีเดียว เราได้เคยคุยกันแล้วในข้อต้นๆ ว่า คนเราควรมีความหวัง มี ความฝัน เพื่อที่จะได้กระตุ้นประกายของชีวิตให้สกโชน และมีกำลังวังชา มีพลังกระตือรือร้นเสมอ ที่จะดำเนินชีวิตให้ได้ดีที่สุด แต่การที่จะคาด หวังในตัวเองมากจนเกินไปนั้นกลับจะเป็นเสมือนภัยมีดอันแสนอันตราย ที่จะคุกคามและกดด้นคุณ จนกลายเป็นระดับที่รุนแรงยิ่งขึ้น ยก ตัวอย่างเช่น คุณเป็นคนที่ขยัน มุ่งมั่น อดทน และมีศักยภาพในการ ทำงานสูงแต่หากในครั้งหนึ่งคุณได้รับมอบหมายงานให้ทำอย่างมากมายหลายชิ้น ซึ่งเป็นชิ้นที่สำคัญๆ ทั้งสิน นอกจากเรื่องงานแล้ว  เครื่องติดตามรถยนต์ คุณยังจะต้องเตรียมตัวสอบ คุณยังจะต้องท่องหนังสืออย่างหนัก ใน ขณะเดียวกันทางบ้านคุณก็ยังจะมีหน้าที่อีก 2-3 อย่างที่ต้องรับผิด ชอบและได้รับมอบหมายมาจากผู้ใหญ่ในบ้านแล้วด้วย นตัวต้านทานในสถานการณ์เช่นนี้คุณจะต้องไม่คิดว่าตัวเองจะต้องทำได้หมดทุกอย่าง ให้เสร็จสินและอย่างสมบูรณ์แบบได้ คุณไม่ควรคาดหวังว่าคุณทำได้ ราวกับผู้วิเศษเช่นนั้น เพราะถ้าคุณทำไม่ได้ มันจะกดด้นและสร้าง ความเครียดให้คุณ ขณะเดียวกันทุกสิงทุกอย่างอาจจะล้มเหลวหมด ไม่มีสิงใดดีเลยแม้แต่อย่างเดียวก็ได้หรีออีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น คุณไม่ควรจะคาดหวังอย่างสูงกับ


เครื่องติดตาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น