วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

การทำธุรกิจการขายเครื่องดักฟังแบบออนไลน์

ในสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีเด็ก มากมายที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะเป็นโรคขาดความรักทั้งที่เด็กๆ เหล่านั้นไต้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี แต่เด็กเหล่านั้นกลับมี ร่างกายอ่อนแอ สุขภาพทรุดโทรม ติดเชื้อไต้ง่าย อารมณ์แปรปรวน ร้องไห้โยเย หงุดหงิดง่าย ร่างกายอ่อนแอ สุดท้ายก็เสีย ชีวิตไปในที่สุด จากการศึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าเด็ก เครื่องดักฟังยี่ห้อไหนดี  ที่เสียชีวิตนั้น เป็นโรคขาดความรักจากแม่ ฟังแล้วเป็นเรื่องที่ลู เหลือเชื่อ แต่ก็เกิดชื้นจริงๆไม่ว่าจะสนใจเรื่องไหนก็ต้องไต้เรียนรู้ และไต้รับคำตอบ เมื่อเกิดปัญหาคาใจ เพื่อที่เด็กนั้นจะไต้มีพัฒนาการสมวัย ทั้ง ทางต้านการเรียนรู้ สังคม อารมณ์จิตใจ จริยธรรม คุณธรรม และ สติปัญญา การทำกิจกรรม การเรียนรู้ต้องควบคู่กันไป เพื่อ พัฒนาการทางร่างกาย และอารมณ์ความรู้สึกที่สมบูรณ์ พร้อม รับทุกปัญหา เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในลังคมต่อไป ต้องไม่จำกัดหรือมีข้อห้ามมากมายจนเกินไป อันนั้นกิ ไม่ได้ อันนี้ก็'ไม่เอา ไม่ถือเป็นเรื่องดีเอาเสียเลย เพราะเด็กๆ นั้นอาจสูญเสียความมั่นใจได้ แต่ว่าอะไรที่เป็นอันตราย อะไรที่ ไม่เหมาะสมกิควรห้ามปราม เซ่น การเล่นมีดหรือของมีคม การ ฉีกหนังสือ การเล่นไม้ขีดไฟ การทำลายข้าวของ เป็นด้น แต่ ข้อห้ามต่างๆ ควรมีเหตุผลรองรับ และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ เสมอด้นเสมอปลาย ไม่เอนเอียง หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ควร ใจอ่อน เป็นส่วนกลับขเมื่อพบเจอกับอาการแปลกๆ เวลาถูกชัดใจ เซ่น ร้องไห้ ฟูมฟาย โวยวาย ล้มตัวลงไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้น ต้องหนักแน่น เข้าไว้ เพราะเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ วิธีการควบคุมอารมณ์ จะ ได้มีภูมิคุ้มกัน สามารถอดทนต่อความผิดหวังต่างๆ ได้ดี ใน อนาคต เวลาที่เด็กทำอะไรไม่ดี ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ พ่อแม่ก็ อาจดึงความสนใจด้วยคำพูดหรือ วิธีการสอนที่อ่อนโยน เพื่อที่ เด็กจะได้เปลี่ยนแปลง หันไปสนใจทำในสิ่งที่ดีกว่าแทน เช่น หาก ว่าเด็กๆ ชอบขีดเขียนผนังบ้านจนเลอะเฑอะ ก็หาสมุดวาด เขียนมาให้ขีดเขียนแทนเด็ก ๆ ควรมีอิสระในการพูดและการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องต่างๆ มีอะไรก็สามารถพูดคุยปรึกษาหารือกับพ่อแม่ไดพูดตรงๆ อธิบายเหตุผลอย่างกระชับและชัดเจนสั้นๆ และได็ใจความ ยิ่งเปีนเด็กเล็ก ๆ ดักฟังในรถยนต์  ยิ่งต้องพูดให้สั้น และกระชับที่สุด เช่น หากว่าเด็กชอบดูดนิ้วหัวแม่มือ ก็อธิบายว่าอาจมีเชื้อโรค หรือวิ่งเล่นชื้นลงบ้นได ก็บอกถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นวางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะเด็กๆ ส่วนใหญ่นั้น ชอบเลียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่ การที่พ่อแม่วางตัวดี ทำ แต่สิ่งที่ดีๆ ลูกเห็นย่อมเป็นเรื่องที่ดี ดักฟังขนาดจิ๋ว  ดีกว่าการสอนด้วยคำพูด เพียงอย่างเดียวแน่นอน เมื่อเด็กทำความดี เรื่องดีๆ ควรได้รับคำชื่นชม หรือ อาจมีรางวัลแล้วแต่กรณี การชื่นชมด้วยการแสดงความรัก เช่น การกอดการหอมแก้ม เป็นภาษากายที่ลูอบอุ่น สร้างความ ผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูก ได้อย่างดีทีเดียว

เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น