วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังสัญญาณ ผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

จะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกไป ถ้าคุณปิดบังช่อนเร้นหริอ โกหกไว้ แน่นอนว่าสักวันหนึ่งต้องเกิดปัญหากับคุณแน่ หรือยกตัว อย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณจีบผู้หญิงคนหนึ่งจนสามารถที่จะเริ่ม มีนัดและเริ่มคบหากัน โดยเธอก็มีใจให้คุณด้วย คุณควรจะแสดง ความเป็นตัวจริงของคุณออกไป คุณไม่ควรที่จะปิดบัง ไม่ว่าในเรื่องใด เช่น อาจจะเป็นเรื่องเงิน ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะไม่ดีนัก คุณ ก็ไม่ควรที่จะแสดงว่าคุณเป็นคนรํ่ารวยเงินทอง หรือถ้าคุณเป็นคนที่ ชอบดื่ม คุณก็ควรที่จะบอกเธอว่าคุณดื่มบ้าง ไม่ใช่ทำเป็นว่าไม่สูบ บุหรี่และไม่ดื่มเหล้า เพื่อที่จะเอาชนะใจเธอ การปิดบังช่อนเร้น หรือ โกหกความเป็นจริงจากตัวตนแท้ๆ ของคุณจะน่าปัญหามาให้ภายหลัง และจะทำให้คุณเกิดภาวะเครียดขึ้นมาได้ จากการปิดบังหรือหลอก ลวงสิงที่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเองดังนั้นควรที่จะกล้าหาญ
กล้าที่จะบอกกับทุกคนในสิงที่เป็นตัวของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องใดๆ ก็ตาม นอกจากปลอบโยนตัวเองแล้ว ถ้าคุณไม่สามารถเข้มแข็งพอที่จะปลอบ ตัวเองได้ ก็ควรจะอยู่กับเพื่อนหรือใครก็ได้ที่มีความเข้มแข็งหรือแข็ง แรงทางใจพอที่จะปลอบโยนคุณ และชี้แนะสิงที่ดีให้คุณได้ หากไม่มี  เครื่องดักฟังระยะไกล ใครคุณควรที่จะบังคับ และนำพาตัวเองออกไปพบโลกใหม่ๆ เปลี่ยนแปลง ตัวเอง ลองพาตัวเองไปพบคนในแวดวงใหม่ๆ เช่น อาจจะไปสมัคร เรียนภาษา เรียนคอมพิวเตอร์ อาจจะไปทำกิจกรรมใดๆ เช่น สมัคร เล่นกีฬาในสโมสรใกล้บ้าน ไปเรียนพิเศษ หรือไปทำงานพิเศษ เพื่อให้ มีสิงอื่นที่มีคุณค่าเข้ามากระตุ้นความรู้สืกของคุณ เมื่อความเปลี่ยน- แปลงทำให้คุณเครียด คุณก็ควรจะขจัดความเครียดด้วยการเปลี่ยน ตัวเอง เปลี่ยนแปลงสิงแวดล้อม เปลี่ยนผมทรงใหม่ หรือเปลี่ยนการ แต่งตัวใหม่ เป็นแบบที่แปลกแตกต่างออกไปจากเดิมบ้าง ออกไป เที่ยวกับเพื่อน ทำอะไรในสิงที่ไม่เคยทำแต่คิดอยากทำคุณจะพบว่ามัน เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่คุณจะได้อะไรกลับมามากทีเดียว และคุณจะ พบว่าคุณไมใช่ผู้ที่สูญเสียจนต้องเคร่งเครียดขนาดนั้น รู้จักควบคุมตัวเอง อย่าหุนหันพลันแล่น อย่าวู่วาม อย่าใจร้อน อย่าทำอะไรโดยขาดสติ ไร้เหตุผล ไร้การยับยั้งชั่งใจสมมติว่าคุณเดรียดมากที่น้องชายของคุณกำลังเกเร ไม่เรียน หนังสือ คบเพื่อนที่มีนิสัยไม่ดี ซึ่งชวนกันไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ ดื่ม เหล้าจนเสืยผู้เสียคนไปแล้ว  เครื่องดักฟังราคา ในกรณีของความเครียดเช่นนี้ คุณจะ ต้องไม่ใช้อารมณ์หุนหันพลันแล่นในการตีน้องชาย ดุด่าน้อชายอย่าง รุนแรง หรือไปอาละวาดที่บ้านเพื่อนคนนั้น ซึ่งการใช้อารมณ์นั้นแม้ ไมใช่ต้วอ ย่างที่ยกมานี้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตาม การใช้อ เรมณ์ เกรี้ยวกราด วู่วาม ใจร้อน ย่อมบังเกิดผลเสียหายมากมายกว่าเดิม หลายเท่าถ้าคุณเครียดเช่นนี้ คุณจะต้องใจเย็นๆ ค่อยๆ ขจัดความ ดักฟังโทรศัพท์  เครียดด้วยการบอกตัวเองว่า วัยนี้จะต้องเป็นเช่นนี้ และจะต้องมีวิธี หาทางแก!ขได้ นั่นคือการหาเหตุผลให้กับปัญหาก่อน เพื่อที่จะได้ คลี่คลายความเครียดลง และจะได้คิดหาทางแก!ขปัญหาได้ต่อไปความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์ หรือเรื่องราวใดๆ ก็ตาม เมื่อ เครียดก็ย่อมจะต้องหงุดหงิด กราดเกรี้ยว และใจร้อน อยากจะแสดง โทสะของอารมณ์ออกไปเต็มที่ ด้งนั้นวิธีขจัดความเครียดนี้ จะต้อง ควบคุมอารมณ์!ห้ได้เสียก่อน พยายามหาเหตุผลของสิงที่เกิดขึ้น เพื่อ ควบคุมอารมณ์ และยับยั้งโทสะให้ได้ และค่อยๆ คิด ค่อยๆ ตรองในขั้นตอนต่อไปคุณคงเคยพบอยู่เสมอว่าคนที่เครียดนั้นเวลาระบายอารมณ์ โทสะออกไปแล้ว ลักพักเมื่อเขาควบคุมอารมณ์!ด้ก็จะรู้สืกเสียใจ จน กระทั่งกล่าวคำขอโทษต,อคนที่เขาได้ระบายอารมณ์!ส่ไปแล้วเมื่อครู่นั้น ดังนั้นแทนที่เราจะปลดปล่อยอารมณ์ระเบิดออกไปก่อน แล้วมายซ็อกเก็ตสำหรับ ควบคุมอารมณ์ภายหลัง เราก็ควรเรียนรู้การควบคุมอารมณ์!ว้แต่ ต้น ก่อนที่จะเกิดความเครียดรุนแรงจนต้องระบายโทสะออกไป ปอม จะเป็นสิงที่ดีและไม่สายเกินไป ชึ่งดีกว่าการกล่าวคำขอโทษในภาย หลัง

เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น