วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

การผลิตเครื่องดักฟังที่สามารถพกพาได้ ตอนที่4

แต่สิ่งที่ศิริวัฒน์ขอเพียงอย่างเดียว ดักฟังสัญญาณมือถือ  ซึ่งเขาเคยกล่าวเอาไว้กับ ลื่อหนึ่งที่ได้ทำการสัมภาษณ์ไว้ว่าขออย่าดูถูกธุรกิจเล็กๆ อย่างนี้ เพราะนี่คืออาชืพ ของผม อนาคตของผม...คุณรู้ไหม ตอนที่ผมรวย ผมได้รับ การสนับสนุนจากนายธนาคารไม1กี่คน แต่ตอนที่ผมตกตา มี คนเกือบทั่วประเทศที่รู้ต่างให้กำลังใจและสนับสนุน...คุณลอง คืดดูสิว่าอย่างไหนมีค่ามากกว่าลัน"อย่างไรก็ตามจากที่กล่าวมานั้น สิ่งแรกที่นักธุรกิจทั้งหลายไม่ ควรจะกลัวก็คือ '‘ความล้มเหลว' เพราะนั่นจะกลายเป็นเสมือนสิ่งบั่น- ทอน หรือตัดกำลังใจในการประกอบธุรกิจไปเลย และจะทำให้ ไม่ กล้า' ที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆ อีกหากล้มเหลวในช่วงอายุต่างๆ ก็อย่าท้อถอย เพราะขีวิตเริ่มใหม่ ได้เสมอ และลามารถกลับมาประลบความสำเร็จได้อีกครั้ง และถ้าจะ ให้ดีที่สุด ก็จง "พลิกวิกฤต ใช้ความล้มเหลว เป็นจุดขายของตัวเอง" เหมือนที่ คิริวัฒน์ขายผู้ทระนงทำได้สำเร็จมาแล้วสำหรับตัวคิริวัฒน้ จากการที่เคยเป็นเจ้าของกิจการ ชีวิตกลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ ในวันแรกที่ออกเดินขาย แซนด์วิชบริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย เขาต้อง ใช้เวลากว่าหกชั่วโมงกว่าจะขายไต้ 20 ชิ้น ไต้เงินมา 500 บาท นี่คือความแตกต่างจากความมั่งมืในช่วงระยะเวลาไม่กี่ เดือน ที่เขายังคงเป็นเจ้าของกิจการมูลค่า 400 ล้านบาทการที่เจ้านายต้องลงมาขายแซนด์วิชให้ลูกน้องได้เห็นนั้น อืกอย่างลูกน้องส่วนใหญ่ก็เรียนจบกันสูงๆ เคยมีเงินเดือนดีๆ ทั้งนั้น จึงอายที่จะออกมาขายแซนด์วิชเมื่อเป็นเข่นนี้ คิริวัฒน้ ก็ไม่ได้ห้ามหากพวกเขาจะจากไป เพราะ คนทุกคนต้องการมีอนาคตที่ดืและมั่นคงกันทั้งนั้น จึงเหลือลูกน้องเก่าที่ รักและภักดีไม่กี่คน ซึ่งเขาก็เข้าใจในจุดนี้ เพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ยัง เคยหลบเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับเพี่อนๆ หรีอคู่ค้าที่เคยทำธุรกิจกันมา เพราะความอายในเรื่องของความอับอาย หรือการกลัวการดูถูกเหยียดหยาม ในช่วงเวลาที่พ่ายแพ้หรือท้อแท้นั้น คอลี่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะนั่นหมายถึงว่าศักดิ้ศรี เกืยรติยศ และความมีหน้ามีตาได้มลาย หายไปหมดแล้ว ทำให้คิริวัฒน์เข้าใจและยอมรับในส่วนนี้ เพราะชีวิต จริงก็คือชีวิตจริง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตจริง เขาล้มละลายจน ต้องเปลี่ยนมาขายแซนด์วิชก็คือเรื่องจริงยิ่งมีลื่อต่างๆ ทั้งนิตยสาร หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ ที่ทราบข่าว ต่างพร้อมใจกันนำเสนอเรื่องราวชีวิตนักสู้ของเขาที่ไม่เคย ยอมแพ้ หรือคิดฆ่าตัวตายเหมือนผู้ประกอบการจำนวนมากในข่วง เวลานั้น ด้วยการยกย่องชมเขย ก็ทำให้ตัวเขา และแบรนด์ "คิริวัฒน์ แซนด์วิช" เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศทำให้คิริวัฒน์ผู้ชาญฉลาด พลิกวิกฤตในวิถีธุรกิจของตนเอง แปรเปลี่ยนเป็นสุดยอดกลยุทธ์ทางการค้า ด้วยการใช้ความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว แต่ฮึดสู้ของตนเองนี้แหละเป็นจุดขายของตัวเอง ใน การประกอบธุรกิจแซนด์วิช ที่ขยายสาขาไปหลากหลายสาขาแล้วในปัจจุบัน ทำให้เขาปีความสุข  อุปกรณ์ติดตาม ดักฟังเสียงบุคคล และใช้ชีวิตอยู่ไต้อย่างพอเพียง โดยไม่มุ่งทะยานคิดใหญ่จนตกมาเจ็บเหมือนในครั้งที่แล้ว แม้ จะไม่รื่ารวยเทำf optical amplification ba หรือไม่ปีผลประกอบการเท่าเดิมก็ตาม


เครื่องดักฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น