วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

การสื่อสารที่ต้องใช้สัญญาณเชื่อมต่อ

รัฐบาลได้ยื่นบันทึกเกี่ยวกับการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส โดยการยื่นข้อเสนอ ๓ ข้อ ให้แก่ฝรั่งเศสคือ ปันเด้น'พรมแดน'ไน ลำนํ้าโขงคืนให้ไทย คืนตอนหลวงพระบางกับตอนปากเซประการสุดท้าย ยอมให้ประกันว่า แคว้นลาวซึ่งเดิมเป็นราช อาณาจักรไทยนั้น ถ้าหากจะหลุดจากการปกครองของฝรั่งเศสไปแล้วต้อง ยกคืนให้ไทยแต่ฝรั่งเศส เครื่องดักฟังมือหนึ่ง ยอมรับข้อเสนอนี้ไม่ได้ ทั้งสองฝ่ายเตรียมกำลังรบอยู่ พร้อมไปตลอดชายแดใวภาคอีสานตะวันออก ฝ่ายไทยได้ประกาศกฏอัยการ ศึก ๒ร: จังหวัด และประกาศสถานะสงครามกับอินโดจีนฝรั่งเศสเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒ร:car และแล้วการพุ่งรบได้เกิดขึ้นอย่างดุดัน รัฐบาลหลวง พิบูลฯ ได้ออกแถลงการณ์พอมีใจความว่า“...การล้รบระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศสได้ดำเนินต,อไป ไฮโดรเจนคลอไรด์ ก็เป็นกรดได้เช่นกัน ก ท่ามกลางความมีชัยของทหารไทย ซึ่งได้รุกเข้านครจำปาศักดิ้ หลวงพระ บาง และมณฑลบูรพาเดิม”การรบยุติลงภายใน ๑ร: วัน โดยนายมัตสุโอกะ รัฐมนตรีกระทรวง ต่างประเทศของญี่ปุนเป็นผูไกล่เกลี่ย และมีการประชุมกัน ณ เรือรบญี่ปุน ซึ่งจอดอยู่นอกอ่าวเมืองไช่ง่อนได้ข้อตกลงว่า...ฝรั่งเศสยอมยกดินแดนด้านหลวงพระบาง ฝ่งทางขวา แม่นำโขงนครจำปาดักดี้  กับที่ท่าสามเหลี่ยมฝ่งฃวา และอาณาเจตมณฑล บูรพาเดิมบางลํวน มีเมืองศรีโสภณ มงคลบุรี และพระตะบอง อุปกรณ์ติดตัวไร้สาย ให้กับไทยช่วงนิซื่อเสียงของหลวงพิบูลฯ โด่งดังราวกับพลุแตกเพราะมีชัยชนะ เหนือฝรั่งเศส หลวงพิบูลฯ ได้กล่าวปลุกใจกับประชาชนอยู่เสมอเช่นเพลิง ภผา fll ๔๗ “...ประชาชนชาวไทยตกอยู่ในฐานะจำเป็นที่จะต้องต่อล้จนกว่า จะหมดลมหายใจ ถึง?โตรูจะมีอำนาจอย่างใหญ่หลวงเพียงไรก็ตาม เมื่อ เกิดเป็นไทยแล้วต้องเจนสิ้นกำลัง ชาติไทยย่อมรู้สึกว่าเป็นชาติเล็ก ไม่มี กำลังอำนาจมากมาย แต่ก็ยินดียอมตายด้วยความเป็นไทย ดีกว่าอยู่ด้วย ความเป็นทาส...”อย่าง1ไรก็ดี การที่ประเทศณี่ปุนเข้ามาเป็นตัวประสานศึกอินโดจีนก็ เนื่องจากญี่ปุนเตรียมพร้อมจะจุดเพลิงสงครามชื้นในเอเชีย ไทยและอินโด จีนเป็นฐานทัพและพลังเศรษฐกิจสงครามญี่ปุนในเวลาต่อไปขณะที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ แผ่ฃยายอยู่ทั่วยุโรปนั้น ฝ่ายไทย จีพีเอสระยะไกล   ญี่ปุน และอังกฤษ ทำสัญญาไม่รุกรานต่อกัน ซึ่งเรื่องนี้หลวงพิบูลฯ ได้กล่าวไว้ว่า...ด้านหนึ่ง เราทำสัญญาไม่รุกรานไว้กับอังกฤษ และอีกด้านหนึ่ง เราก็มีสัญญาจำเริญทางพระราชไมตรีซึ่งเท่ากับทำสัญญาไม่รุกรานไว้กับ ญี่ป่นแล้ว ถ้ามหามิตรทั้งสองเราไม่เชื่อว่าสัญญาเป็นกระดาษ ประเทศไทย ก็จะต้องปลอดภัยต่อการรุกราน”ในวันที่ (T ธ.ค. ๒src^sr หลวงพิบูลสงคราม ได้กราบถวาย บังคมลาออกจากบรรดาศักดิ้ ในขณะที่เขาได้รับยศพลเอก (และได้รับ

เครื่องติดตามตัวบุคคล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น