วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

หูหนวกสามารถรักษาได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รัฐมนตรีครั้งนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเขาชอบขี้หน้าผมเขาจึงเอาตำแหน่งนี้มาประเคน ให้ผมหรอก แต่เรื่องมันจำเป็นที่ไม่มีใครกล้ารับ เพราะกลัวหลวงพิบูลฯ กัน หมด และนิสัยของผมมันก็ชอบทำในสิ่งที่ไม่มีใครอยากทำ ผมจึงบอกหลวง เครื่องคล้องหูไร้สาย  ประดิษฐ์ฯ (นายปรีดี พนมยงค์) ว่าถ้าไม่มีใครรับผมจะรับเอง“ขณะนั้นก็เกิดข่าวเขย่าขวัญเกี่ยวกับท่าทีของหลวงพิบูลฯ ว่าทหาร ทางลพบุรีจะยกมายึดพระนครบ้าง พวกทหารสนับสนุนหลวงพิบูลฯ บ้าง ล้วนแต่เป็นข่าวบั่นทอนกำสังใจของผู้ที่ไม่ใช่หลวงพิบูลฯ ทั้งสิ้นผมได้เข้าเฝ็าพระองค์เจ้าอาทิตย์ฯ ประธานผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์ตามธรรมเนียม ท่านรับสังถามว่าจะรับเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ ผมก็ตอบว่ารับ ท่านถามอีกว่าถ้าพวกหลวงพิบูลฯ ยกกองทัพมาตีจะทำ อย่างไร ผมก็ทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าต้องต่อ!'เด็ดขาดคราวนี้ เพราะเป็น หน้าที่ของข้าพระพุทธเจ้า”งสัตว์มีกระดูกสันหลัง ส“ท่านชักอีกว่า ถ้า!ไม่ได้จะทำยังไง ผมก็ทูลไปว่า ถ้า!'ไม่1ได้ก็ต้อง “ถึงกับรับลังว่า ถ้าผมไม,ยอมถอนตัว ท่านก็จะขอลาออกจาก โกยนะซี พระองค์เจ้าอาทิตย์ฯ ทรงแสดงความหนักพระทัย และทรงขอ ให้ผมถอนตัวเสีย เพราะท่านไม่กล้าจะลงพระนามแต่งตั้งให้ผมเป็นนายก รัฐมนตรี”ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทพระองค์...แต่ผมจะเปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่นก็ ไม,ได้ เพราะเมื่อได้ตัดสินใจแล้ว ก็ต้องทำไปจนถึงที่สุด”“จึงทูลว่า ข้าพระพุทธเจ้าไม่ถอน และนี่เองเป็นเหตุให้ พระองค์เจ้า อาทิตย์ฯ ยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง สภาผู้แทนฯ ก็เลยตั้งให้หลวงประดิษฐ์ฯ เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแล้วหลวงประดิษฐ์ฯ ก็ลงนามแต่งตั้งผมเป็นนายกรัฐมนตรีทันที!” หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายควง อภัยวงค่โ ได้ผลักดัน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนักการเมืองที่ถูกจองจำด้วยข้อหาการเมืองรวมไปถึงถูก  คล้องหูราคาถูก เนรเทศปล่อยเกาะ ทั้งหมดได้รับอิสระภาพรัฐบาลของนายควงได้เปิดเสรีภาพให้แก,คนไทยดุจเดิม ด้วยการ ยกเลิกรัฐนิยมของจอมพล ป. ให้ประชาชนกินหมากพลู เปิดโอกาสให้ พ่อค้าคนจีนทำมาหากินอย่างเสรีไม่มีการบังคับในเรองการประกอบอาชีพ หลังจากพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจอมพล ป. เขาได้กล่าวว่า “...ในความตั้งใจของผมนั้น เมื่อได้ตกลงออกจากตำแหน่งแล้ว ก็คิดว่าจะ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการบ้านการเมืองอีกต่อไป ผมมืเจตนาอย่างยิ่งที่ จะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตต่อไปของผมไปในทางกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์...” นอกจากนี้ จอมพล ป. ยังได้มีบันทึกถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ทุกฉบับหลังจากพ้นตำแหน่งนายกฯ มีความตอนหนึ่งว่า...ผมอยากจะเอาชนะประว่ติการณ์ว่า เมื่อได้ลาออกจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยแล้ว ต้องออกเรื่อยไปจนตลอดชีวิต มิใช่ ลาออกเพื่อเป็นกลอุบาย หูหนวก จะหาทางเข้ารับตำแหน่งอะไรในอนาคตอีกจะ ได้เป็นการเบาใจแก่ผู้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนผมต่อไป ในอันที่จะมื ต้องเป็นกังวลคอยสอดส่องการกระทำของนายกรัฐมนตรีเก่าว่าจะเป็นการ กระทำเพื่อหวังชิงอำนาจ...”จากนั้นจอมพล ป. อดีตนายกฯ ของเมืองไทยได้พาครอบครัวย้าย ไปอยู่ที่ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และลงมือทำไร่เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นการยืนยัน ว่าคำพูดของท่านนั้นจรีงอย่างที่พูดมา

เครื่องช่วยฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น