วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังที่สามารถซ่อนไว้ในรถยนต์ได้

ท่ามกลางความร้อนๆ หนาวๆ ของแจ็ก รวมถึงผู้ บริหารคนอื่นๆ ของฮอตเมล ที่กลัวว่าในที่สุดแล้ว บิลล้ เกตส์ จะเชิดใส่ และฮอดเมลก็จะไมได้เงินจากไมโครซอฟด้เลย แม้แด' เหรียญเดียวแต่ภาเทืยยังคงเชื่อในสิ่งที่เขาคิด เครื่องดักฟังเสียง  และเคยกล่าวกับผู้บริหาร คนอื่นๆ จากการที่เขาถูกไมโครซอฟค์ เชิญเข้าพบกับบิลล์ เกตส์ ว่า"บิลล่ เกตล์ ก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ประลบความสำเร็จทาง ธุรกิจเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวอะไรมากมายเหมือนที่คนอื่น ต่างเกรงกลัวในอำนาจ และบารมืของเขายิ่ง บิลล์ เกตส์ ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่าใด เขาก็เป็นค นที่ไม่ยอมแพ้มากเท่านั้น แต่เมื่อมาพบกับข้อเสนอที่ ฮอตเมล ปฏิเสธ ซึ่งหากเป็นองค์กรหรือบริษัทอื่นๆ คงไม่กล้าปฏิเสธกันมาก ก็ยิ่งทำให้ บิลล์ เกตส์ ต้องการเอาชนะเป็นลองลามเท่าและอย่าลืมว่า ฮอตเมล ของเรามืดี มือนาคตที่ไมโครซอฟค์ จะสามารถนำไปต่อยอดความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นไต้อย่างมหาศาล เพราะ หากไม่มืดื บิลล์ เกตส์ ก็คงเชิดใส่ หลังจากการเจรจาล้มเหลวไปตั้งแต่ รอบแรกแล้ว"ท่ามกลางความร้อนๆ หนาวๆ ของแจ็ก รวมถึงผู้ บริหารคนอื่นๆ ของฮอตเมล ที่กลัวว่าในที่สุดแล้ว บิลล้ เกตล้ จะเชิดใส่ และฮอดเมลก็จะไม่ได้เงินจากไมโครซอฟด้เลย แม้แต่ เหรียญเดียแต่ภาเทียยังคงเชื่อในสิ่งที่เขาคิด และเคยกล่าวกับผู้บริหาร คนอื่นๆ จากการที่เขาถูกไมโครซอฟค์ เชิญเข้าพบกับบิลล์ เกตส์ ว่า"บิลล์ เกตส์ ก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ประสบความสำเร็จทาง ธุรกิจเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวอะไรมากมายเหมือนที่คนอื่น ต่างเกรงกลัวในอำนาจ และบารมีของเขายิ่ง บิลล์ เกตส์ ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่าใด เขาก็เป็นค นที่'ไม่ยอมแพ้มากเท่านั้น แต่เมื่อมาพบกับข้อเสนอที่  ดักฟังเสียงบุคคล ฮอตเมล ปฏิเสธ ซึ่งหากเป็นองค์กรหริอบริษัทอื่นๆ คงไม่กล้าปฏิเสธกันมาก ก็ยิ่งทำให้ บิลล์ เกตล์ ต้องการเอาชนะเป็นสองลามเท่าและอย่าลืมว่า ฮอตเมล ของเรามืดี มือนาคตที่ไม'โคร'ซอฟต้ จะลามารถนำไปต่อยอดความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นไต้อย่างมหาศาล เพราะ หากไม่มืดื บิลค์ เกตส์ ก็คงเชิดใส1 หลังจากการเจรจาล้มเหลวไปตั้งแต่ รอบแรกแล้ว"'แล้วถ้าคุณยังยืนกรานข้อเสนอเดิมอย่างสุดโต่ง ในการเจรจาครั้ง    ต่อๆ ไป ก็จะค่อยๆ นำไปสู่ มูลค่าของผลประโยชน์ที่คุณตั้งเอาไว้ใน    ’ใจ" เพราะข้อเสนอที่คุณตั้งไว้อย่างสุดโต่งนั้น ยังไม่ใช่ ความต้องการ ที่แท้จริง'เพราะผลประโยชน์ที่แท้จริงที่คุณต้องการก็คือการให้ฝ่ายผู้เสนอ ลดผลประโยชน์สุดโต่งนั้นลง ตามผลประโยชน์ในใจที่คุณต้องการ    แน่นอนว่ามันต้องเป็นผลประโยชน์ที่มากกว่าที่ฝ่ายผู้เสนอ เสนอแก่คุณ  ในครั้งแรกหลายเท่า    นี่ล่ะคืออีกส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะทำให้คุณ รั้ารวยและประสบความสำเร็จ ตลอดชาติ'เพราะกลยุทธ์การตลาดแบบไวรัส ทำให้หกเดือนต่อมา มีพู้ใช้ บริการของฮอตเมลเพิ่มขึ้นเป็น 22 ล้านราย ซึ่งในช่วงเวลานั้นมืผู้ สมัครใช้งานเฉลี่ยวันละ 125,000 ราย เป็นการสร้างฐานผู้ใช้ฮอตเมลที่ เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ทำรายได้มหาศาลให้กับไมโครซอฟต่ ลมกับที่บิลล้ เกตส์ "ยอมจ่าย"เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่คุฌผู้อ่านต้องปฏิบัติในการเจรจาต่อรอง หากได้รับข้อเสนอหริอเงื่อนไขต่าง ๆ acronym for  ดักฟังระยะไกล ดืออย่าริบตกลงในเงื่อนไขที่ผู้เสนอ ยื่นให้ครั้งที่หนึ่ง แต่ควรยื่นข้อเสนอของตนให้ "มากกว่า" ที่ผู้เสนอได้ ทำการเสนอมา อย่างสุดโต่งยิ่งถ้าหากธุรกิจหรือการประกอบการของคุณ เป็นสิ่งที่สร้าง กำไรและผู้เสนออยากได้มากๆ อยู่แล้ว โดยเฉพาะเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่อาจ จะยังไม่เคยมืใครทำมาก่อน มีการวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าหรือการ เติบโตในอนาคต ผู้ที่ยื่น'ข้อเสนอ ก็จะนำ "เงื่อนไขที่เกินจริง" หรือ "สุดโต่ง" กลับไปพิจารณา แล้วจะกลับมาด้วยข้อเสนอที่ลดลงมาจาก ที่คุณเสนอ

เครื่องดักฟังระยะไกล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น