วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ภาพลักษณ์ของนักสืบจะต้องดูดีอยู่ตลอดเวลา

รู้จักรักษาหน้า แล£สร้างภาพลักษณ์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในปัจจุบันนี้ ผู้คนให้ความสนใจกับภาพ ลักษณ์กันมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบธุรกิจนั้น สมควรอย่างยิ่งที่ จะคำนึงถึงการรักษาหน้าตาของตนไว้ เพราะหากว่าเราได้ชื่อว่าเป็น ดักฟังในรถ  ตัวแทนสินค้าหรือบริการใดๆ แล้ว ตัวเราเองนั่นแหละที่เป็นเครื่อง ยืนยัน และรับประกันถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ    เลยทีเดียวในการปรากฏตัวแต่ละครั้งของเราจึงมีความสำคัญมาก ไม่ว่าทำรฺรกิDIล็กๆ อบ่านารให้เติบโตและรวยเร็วยามจำเป็นนั้น นับว่าเป็นการแสดงนั้าใจอย่างสูงเลยทีเดียวสมมติว่าเราเป็นเจ้าของร้านอาหารที่มักมีบรรดานายทุนมาร่วม สนทนากันเป็นประจำ หากลูกค้าทีเป็นเจาของกิจการของเราคนหนง เขาได้เผลอลืมไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มา แล้วในมื้ออาหารมื้อนั้น เขา ต้องเป็นเจ้ามือพอดี หากเราไดํให้เครดิตแก่เขาโดยทีไม่ต้องมีสิงใดรับ ประกันเลยนั้น นอกจากที่จะไม่ทำให้เขาเสียหน้าแก่เหล่าคู่สนทนา ธุรกิจแล้ว ก็ยังเป็นการเพิ่มความสำคัญและรักษาหน้าแก่ลูกค้าดนนั้น พร้อมกันด้วย ซึ่งการทำเช่นนี้ อาจจะทำให้เราได้รับการตอบแทน อย่างคาดไม่ถึงในภายหลังเลยทีเดียวท่ารุรกิ๐เล็กๆ รบ่าบไรให้เติบโต และรวย เร็ว การต่อราคาเป็นเรี่,องปกติไม่ว่าเราจะเป็นผู้ชื้อหรือผู้ขาย การต่อรองราคานั้น เป็นสิ่งที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะการต่อรองราคานั้นเป็นความสุข อย่างหนึ่งของผู้คน หากในฐานะผู้ขาย เราไม่ยอมลดราคาสินค้าลง แต่อย่างใด ต่อให้มีใครมาชื้อก็ตาม เขาก็จะชื้อแค่เพียงครั้งเดียว ด้วยความจำเป็นในคราวนั้น และไม่หวนมาชื้อสินค้าเราอีก เราก็จะ ไม่มีลูกค้าประจำอย่างแน่นอน ซึ่งหากเรายอมสูญเสียกำไรเล็กน้อยใน การรับข้อเสนอในการต่อรองราคาจากลูกค้าแล้วนั้น ลูกค้าก็จะมีความ สุขในการจับจ่ายใช้สอยและแวะเวียนมาชื้อของจากเราอีกเรื่อยๆ เป็น  ติดตามรถ แน่เมื่อรู้ธรรมชาติของการต่อราคาแล้ว สำหรับการเจรจาธุรกิจ นั้น หากเราเป็นฝ่ายเสนอราคาก็ควรเสนอราคาขายที่มากกว่า และไม่ ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งราคาตํ่า เพื่อดึงดูดความสนใจ เพราะในที่สุดแล้ว คู่เจรจานั้นย่อมต่อรองราคาเราให้ตํ่าเท่าที่เขาจะต่อรองได้เป็นแน่ และ หากเราเป็นฝ่ายเลือกชื้อสินค้าหรือบริการ ก็ควรที่จะขอต่อรองราคา เพราะราคาที่ฝ่ายนั้นเสนอมา ย่อมอยู่ในการคำนวณที่สามารถลดราคา ลงได้อีกถึงคราวถอยก็ต้องถอยในการทำธุรกิจ หากเราเห็นว่าสถานการณ์มันยํ่าแย่เต็มที ก็ ควรที่จะรู้จักวางมือเพื่อล่าถอยออกมาก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงทำอุรกิ๐!รกๆ อบ่าน่เร ให้เติบโตและรวยเร็วไป เพราะการดื้อดึงหรือดันทุรังนั้น นอกจากจะไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ ดีแล้ว ก็ยังส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายมากขึ้นไปอีกการก้าวถอยเช่นนี้ ไม่ใช่ความขลาดเขลา ความพ่ายแพ้ หรือ ความอ่อนแออย่างแน่นอน เพราะการทำธุรกิจย่อมมีเหตุปัจจัยหลาย อย่างที่จะเป็นอุปสรรคได้ เราจึงไม่ควรโทษตนเองที่ไม่สามารถประคับ ประคองหางเสือทำมกลางนาวาเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาได้ เพราะการ ดักฟังไร้สาย  ตัดสินใจส่าถอยหรือวางมือก่อนที่ความเสียหายจะบานปลายนั้น มัน ต้องใช้ความกล้าหาญและมันสมองอันชาญฉลาดในการคำนวณ สถานการณ์แวดล้อม และย่อมเป็นการก้าวถอยเพื่อที่จะคิดแผนการที่ จะบุกไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในอนาคตทำอฺรกิอเล็กๆ รบ่าบ่!รให้เติบโตและรวยเร็ว

เครื่องติดตามรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น