วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

วิธีการรักษาอุปกรณ์สืบสวนอย่างดี

ทางอันยากลำบากของหลวงพ่อสด แห่งวัดปากนํ้าภาษีเจริญที่ต้องเดิน จีพีเอสติดตาม ทางรอนแรมไปเพื่อหาปัจจัยมาสร้างวัดนั้น ดูจะเป็นการทำให้สมคิด ฉุกคิดทั้งๆ ยังเป็นเด็กว่หากเราทำตามอย่างหลวงพ่อ จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาให้ อยู่ยืนนานแสนนานแม้จะเหน็ดเหนื่อยแค'ไหน ใจเราก็คงเป็นสุข เหมือนใบหน้าและแววตาของหลวงพ่อสด ที่มืแต่รอยแห่งเมตตาธรรม เพราะในใจท่านพบสุข ซึ่งเป็นการพบสุขที่แท้จริง เมื่อพบแล้ว ท่านก็ คงอยากให้มวลมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก พ้นทุกข์พบสุขดังท่าน”อย่ากระนั้นเลย เราต้องช่วยหลวงพ่อท่านอีกทางหนึ่ง กำลังเราพอที่จะสร้างวัดสร้างบุญในบวรพุทธศาสนา เรายังเด็ก เพิ่ง จะเริ่มก้าว แต่เราจะก้าวตามรอยทางท่านไป..”นับจากวันนั้น แววตาของสมคิด ก็เหมือนจะเห็นรอยทาง พ้นทุกข์ การเดินทางชีวิตที่ถูกต้อง ดูแลบุพการี ดูแลคนรอบกายอย่าง สมํ่าเสมอ ดีงาม ดูแลงานบ้านงานเรือน งานสวน งานในนา ทำทุก อย่างครบครัน แม้จะได้เรียนแค่นั้นก็พอใจ เพราะหากเรียนสูงไกว่า นั้นต้องเดินทางไกล เขตทวิวัฒนายังไม่มีมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเพชรลดา เย่อป้อักษร    19 ที่มีการศึกษาสูงไปกว่ามอปลายจึงหยุดเรียนแค'นั้น หันมาสนใจที่จะ เป็นแม่ค้าอยู่ที่บ้าน  ดักฟังมือถือ เป็นสาวขาวนาในยามไปนา เป็นสาวชาวสวนใน ยามลงสวนปลูกผักกับพี่ชายเด็กสาวดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน งานนา ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยามที่ทุกข์ยากมาพึ่งพา ที่บ้านของลมคิด นั้นทั้งพ่อและแม่ดำเนินรอยตามพ่อกำนัน หรีอตากำนันของเธอมาเป็น อย่างดี ทั้งสองเป็นหมอยาคอยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยาก ทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุสารพัดเหตุที่ต้องมีหมอยากลางบ้านแบบนี้เพราะในสมัยก่อนนั้นโรง พยาบาลนั้นอยู่ไกลเต็มทีอย่างเขตตลิ่งชันหรือเขตทวีวัฒนานั้น ต้องขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลคิริราช ซึ่งการเดินทางนั้นต้องขึ้นเรือไป การ หามคนเจ็บลงเรือนั้นยากลำบากมาก และถึงจะมีรถก็ไปลำบากเหมือน ทางเรือนั่นแหละ เมื่อไปไกลกันนักง่ายๆ ก็มาที่บ้านพ่อแม่ของสมคิด เพราะแม่ของเธอนั้นเป็นลูกลาวกำนันหมอยามาก่อนนั่นเอง รู้เรื่องยาสมุนไพรดี ดักฟังในรถ ในยามคนเจ็บนอนร้องครางโอยๆ ที่บนแคร่ใต้เรือน สมคิดจะ มาช่วยแม่ดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเสมอ บางครั้งต้องดูแลคนไข้จนแทบ ไม่ได้ไปวัดในวันพระ แต่ก็รู้'ว่าการทำความดีมีเมตตาต่อคนเจ็บป่วย ที่นอนรอความเมตตาอยู่นั้นก็เท่ากับการสร้างคุณงามความดีและ เป็นการสร้างกุศลได้เหมือนกัน เธอไม่เคยท้อในการสร้างบุญกุศล ไม่ เคยท้อในการดูแลคนป่วยไข้ที่นอนรอความเมตตาจากพ่อและแม่ ไม่เครื่องติดตามรถยนต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น