วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

บริษัทแห่งหนึ่งเปิดรับสมัครพนักงานสืบสวนเข้าร่วมองค์กร

หยุดเป็นคนมีพฤติกรรมด่วนจ่าย ยกตัวอย่าง เช่นเมื่อข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยา- สระผม ฯลฯ หมดลง คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกๆ ไปเลือกซื้อสินค้าด้วย เพื่ออธิบายถึงการวางแผนไตร่ตรองก่อนจะซื้อสินค้า ดักฟังมือถือ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ ว่าเราควรซื้อสิงของเหล่านี้ครั้งละ 1 โหล หรือ ครึ่งโหล เพราะสินค้าที่ แพ็คขายเหล่านี้จะมีราคาที่ถูกกว่านั่นเอง และเราต้องใช้สินค้าเหล่านี้ เป็นประจำ จึงไม่ควรถือเอาความสะดวกเป็นใหญ่โดยซื้อแบบแบ่งขาย หรือในกรณีที่เราต้องใช้สินค้าประ๓ท สบู่เหลว นํ้ายาล้างจานเวลาเติมสินค้าลงภาชนะเดิมเท่านั้น ถือเป็นการคิดไตร่ตรองก่อนจ่ายที่ ดีวิธีหนึ่งนั่นเองนิสัยด่วนจ่ายทำลายงบประมาณในกระเป๋าของเราให้หมดไป อย่างรวดเร็ว คุณพ่อคุณแม่จึงต้องพยายามสร้างนิสัยช่างคิดช่างไตร่ตรอง ถึงความคุ้มค่าให้แก่ลูกๆ ก่อนที่เขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ควักเงิน ง่ายจ่ายแบบไม่รอบคอบ ซึ่งทำลายอนาคตของเจ้าสัวตัวน้อยไปอย่าง น่าเสียดายทีเดียว สิ่งสำคัญสุดท้ายที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ในการเติบโต เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจรวมถึง ศักยภาพในการดำเนินชีวิตรวมถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งวิถีแห่งการเป็นเจ้าสัวตัวน้อยนั้นขาดไม่ได้เลยทีเดียว นั้นคือ การสร้างรายได้ให้เพิ่มพูน ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ บริหารเงินที่เด็กๆ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความ รอบคอบ มองการณ์ไกล มีสติและมองโลกในแง่บวกแนวความคิดต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากทัศนคติที่ดี ที่สามารถ เสริมสร้างอุปนิสัยของเด็กๆ ซึ่งส่งผลไปยังอนาคตของพากเขาเหล่านั้น ด้วยเช่นกัน เครื่องติดตามขนาดเล็ก  ลูกๆ จะรารายได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับแนวทางความคิดและ การปฏิฟ้ติตัว ที่คุณพ่อคุณแม่ได้ปูพื้นฐานในการอบรมสังสอนตั้งแต่วัย เยาว์นั่นเองการที่คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ลูกๆ นั้นถือเป็นการเพิ่มทักษะในการดำเนินซีวิตให้แก่เด็กๆ ตั้งแต่ในวัยเยาว์ เป็นการสร้างให้เด็กๆ พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสักยภาพทั้งทางด้าน ร่างกายและจิตใจนั่นเองและในการที่เราพยายาม'ฝืกให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การบริหาร เงินทองด้วยตนเองตั้งแต่เล็กๆ ก็ถือเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานทักษะชีวิต เพื่อให้เขาได้สัมผัสรสชาติของการบริหารการกระทำของตนเองได้อย่าง รวดเร็วขึ้น การเรียนรู้นั้นไม่ได้สร้างผลเสียให้แก่เด็กๆ เลย หากแต่ คุณพ่อคุณแม่ควรอบรมลูกๆ อย่างใส่ใจใกล้ชิด เพราะเขาอาจยังเด็ก เกินกว่าจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องได้เองในบางเรื่องที่เด็กๆ ยังขาด ประสบการณ์ในการเรียนรู้ตังนันการส่งเสริมทักษะกาเมื่อเด็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะใช้จ่ายเงินเป็นแล้ว คุณพ่อคุณแม่ ก็ควรเริ่มสังสอนให้เขาได้เริ่มเรียนรู้ ในการทำงานเพื่อแลกมาซึ่งเงินทอง ด้ว เริ่มจากเมื่อเขายังเด็กมาก คุณพ่อคุณแม่อาจสอนให้เขา เรียนรู้คุณค่าของเงินได้จากการให้เด็กๆ ทำงานบ้าน เช่น ล้างจาน รดนั้า ต้นไม้ เก็บกวาดบ้าน ฯลฯ และตกลงกันกับลูกๆ ว่าจะให้เงินเป็นค่า ตอบแทนเมื่อเขาทำงานนั้นสำเร็จลุล่วงพ เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นมาอีกนิด คุณพ่อคุณแม่อาจซักชวนให้ เด็กๆ ร่วมกิจกรรมสร้างรายได้ภายในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่อาจทำอยู่ แล้ว ในแบบที่เขาพอจะทำได้ เช่น พับถุงกระดาษขาย ทำริบบิ้นขาย เพาะปลูกต้นไม้ไว้ขายหรือหากครอบครัวไหนที่ค้าขาย อุปกรณ์ดักฟังจิ๋ว มีกิจการส่วนตัว อยู่แล้ว เช่น เปิดร้านอาหารก็ควรให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อให้เขาได้เรียนรู้การทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง ว่าเหนื่อยยาก หรือ สนุกสนานอย่างไร เด็กๆ จะได้สังสมประสบการณ็ในการเรียนรู้ได้ ด้วยตัวเอง และเด็กๆ จะเริ่มเช้าใจวงจรของเงินและรู้คุณค่าของเงินทอง มากยิ่งขึ้น

เครื่องติดตามรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น