วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

สถาบันศึกษาได้มีคำสั่งให้ผู้ที่เี่ยวข้องไปสืบคดีอาชญากรรม

เมื่อเรารู้ว่าผู้คนใช้ชีวิตอย่างไร เปลี่ยนแปลงอย่างไร และอะไร มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในช่วงไหน เราสามารถประกอบธุรกิจ ได้อย่างตรงเป้าหมายกับผู้บริโภค เช่น เมื่อเราต้องการประกอบอาชีพ เสริมในละแวกบ้านพัก  อุปกรณ์ไร้สาย สิ่งที่เราต้องรู้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการลงทุน คือที่ประกอบธุรกิจอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ไหน ผู้คนระดับไหน ที่ใช้ชีวิตหรือสัญจรอยู่ในบริเวณนั้นเรามีทุนทรัพย์อยู่เท่าไหร่เราควรใช้ช่วงเวลาไหนในการประกอบการเรามีความชำนาญในสิ่งที่ทำมากน้อยเพียงไรทำอย่างไรเราจึงสามารถบริหารเงินในการลงทุน ให้เสียค่า ใช้จ่ายน้อยที่สุดอย่างเหมาะสม ฯลฯหากเรานำสภาพเหตุการณ์ข้างต้นมาบวกกับการตีโจทย์ 5 ข้อ ด้านล่าง เราก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างไม่ขาดตก บกพร่องในปัจจุบันสภาพแวดล้อมบนโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เหตุการณ์หลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามไปด้วย หลากหลายสิ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ วิถีการ ดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม เช่นเทคโนโลยีกำลังก้าวล้ำอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้คนทำงานนอก บ้านมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อความสะดวกสบายในการ ดำรงชีวิตกลับเพื่องฟู ผู้คนใช้รถใช้ถนนเดินทางภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจด้านการคมนาคมเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ดังนั้นจึง ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นและเริ่มขาดแคลน จึงมีการ พัฒนาการผลิตสิ่งอื่นเพื่อทดแทนในสิ่งที่กำลังจะหมดไปก้าวทันกระแสการเป็นคนเปิดกว้าง ก้าวลํ้าทันกระแสการเปลี่ยน- แปลงของโลก ถือเป็นแนวความคิดของบุคคลซึ่งพร้อม ดักฟังมือถือ  รับมือกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถคิดตามปรับตัว ให้เข้ากับสังคมได้ดี สิงเหล่านี้ส่งผลดีให้กับคนที่สามารถ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำเนิน ชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันของตนเอง สิ่งแรกที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ก่อนการหาหนทางสร้าง รายได้ให้แก่ตนเอง คือ การสำรวจตนเอง ว่ามีความพร้อม ทางด้านไหน เซ่น หากลูกๆ ยังเด็กมาก ก็เป็นหน้าที่ของ คุณพ่อคุณแม่ที่จะซักจูงลูกๆ มาคิดวางแผนการเสริม สร้างรายได้ในแบบง่ายๆ ที่คุณแม่เป็นตัวตั้งตัวตีแต่หาก ลูกๆ เติบโตในระดับหนึ่งอาจปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ถึง แนวทางการสร้างรายได้ ซึ่งอาจมีทางเลือกที่มากขึ้น เซ่น ทำธุรกิจ หรือค้าขายในแบบเล็กๆ เซ่น ตั้งโต๊ะหน้าบ้าน ขายอาหารใส่บาตรตอนเช้า เพาะต้นไม้ขาย เปิดท้ายขายของที่เราไม่ใช้ แล้ว ทำเสื้อ กระเป๋าขายเอง หรือ ทำงาน Part time ในสถานที่ใกล้บ้าน เป็นต้นแต่หลังจากที่ลูกๆ มีความพร้อมในการสำรวจตัวเองแล้ว คุณ พ่อคุณแม่ควรแนะน่าให้ลูกๆ ได้ลองสำรวจตลาดก่อน ว่าสิ่งที่ได้คิดที่จะ ทำเพื่อเสริมสร้างรายได้นั้นเหมาะสมกับความต้องการในท้องตลาด ขณะนั้นหรือไม่ เพื่อให้มีความรอบคอบ มีความสามารถคิดวางแผนให้ เป็นก่อนที่จะลงมือกระทำสิ่งใด เป็นการเสริมสร้าง ดักฟังขนาดเล็ก นิสัยที่ดีอีกอย่างหนึ่ง นั่นเองการสำรวจตลาด คือ การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่เราต้องการให้เขาใช้บริการ หรือซื้อสินค้าจากเรา อาทิ กลุ่มเป้าหมายเป็นคนในระดับสูง กลาง หรือ รากหญ้า อาชีพของผู้ใช้บริการเพื่อให้ทราบถึงรสนิยม ความชอบ ความต้องการ อายุพ เพศ ความนิยมของกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯยกตัวอย่างเช่น น้องๆ น่าอุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีราคาต้นทุน ที่ตา แต่มีความสวยงามไปขายให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียน ก็ส่งผลให้ขายได้

เครื่องติดตามรถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น